Assistanshundens rättigheter på lika villkor

Till: Regeringen

Ledarhunden är väl etablerad i samhället sedan många år, men de flesta känner inte till att hundar kan ge stöd även vid andra funktionsnedsättningar, såsom servicehundar för fysiska funktionshinder, signalhundar vid hörselnedsättningar samt alarmerande servicehundar vid till exempel diabetes eller epilepsi.

Många gånger innebär en certifierad servicehund en stor skillnad för föraren, och innebär att föraren blir mindre hjälpberoende och når en större grad av självständighet.

Diabeteshundar fungerar som levande och högst tillförlitliga varnare för högt/lågt blodsocker och besparar sina förare (och samhället) åtskilliga ambulansutryckningar, så dessa hundar är viktiga även ur socioekonomisk aspekt. Detta gäller i allra högsta grad även Epilepsihundar.

Servicehunden är den rörelsehindrades förlängda arm och klarar olika specialmoment som den enskilde föraren behöver hjälp med, till exempel att plocka upp saker, öppna dörrar, hämta hjälp eller fungera som bud, något som gör att tillgängligheten för de funktionshindrade ökar, de ges större möjlighet att delta i aktiviteter, större möjligheter till att kunna börja arbete med mera. En servicehund kan innebära att föraren inte behöver lika många assistenttimmar som innan hen fick sin certifierade servicehund, även här en ekonomisk vinst för samhället. Det gäller även signalhunden som samarbetar med sin hörselskadade förare och markerar ljud, bland mycket annat sms, anrop eller plötsligt uppdykande faror, men framförallt om brandvarnaren i hemmet börjar larma, något som kan rädda liv.

För att föraren ska kunna leva ett normalt liv och ha sin hund som hjälpmedel krävs det att samhället ger hundarna och förarna de förutsättningar som krävs så att hunden kan arbeta med sin förare. För att förarna ska kunna få ökad tillgänglighet krävs att certifierade servicehundar ges tillträde till livsmedelsbutiker och andra butiker och butikskedjor, restauranger, biografer, kommunala badplatser och alla andra offentliga lokaler. Enligt Livsmedelsverket har service- och signalhundar i tjänst, liksom ledarhundar för synskadade, tillträde till platser som normalt inte är tillåtna för hundar att vistas på, t.ex. serveringslokaler.

Tillträde för hundar i offentliga miljöer regleras i kommunernas allmänna lokala ordningsstadgar. Sedan lång tid tillbaka är ledarhundar undantagna från dessa stadgar och har därmed i princip fritt tillträde till alla offentliga miljöer. Många kommuner har efter ett gediget påverkansarbete från Svenska Service- och signalhundsförbundet under 10 år och nu under senaste åren av Lars Gorder på Hjälpmedelsinstitutet likställt service- och signalhundar med ledarhundar i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna, dock är det fortfarande 77 kommuner i landet som fortfarande inte ändrat sina allmänna lokala ordningsföreskrifter utan de har fortfarande bara undantag inskrivna just om ledarhundar, vilket således inte ger tillgång för övriga assistanshundar.

Genom att jämställa alla assistanshundar, dvs. ledarhundar, servicehundar, signalhundar, alarmerande servicehundar såsom diabeteshundar och epilepsihundar skulle man underlätta vardagen för personer med funktionsnedsättning och göra det lättare för dem att ta aktiv del av samhällslivet.

En resa över kommungränsen innebär idag en väldigt stor osäkerhet över vilka regler som gäller i just den kommunen. I de kommuner där de likställt alla assistanshundar, känner gemene man inte till detta. Det är inte ovanligt att vare sig polisen eller ens kommunalpolitikerna känner till sina egna föreskrifter. Än mindre känner all butiks- och restaurangpersonal till det. Föraren tvingas därför ofta ta det säkra före det osäkra och ringa till de butiker eller restauranger man planerar att besöka för att efterhöra om man får komma in i butiken eller restaurangen eller ej, och inte ens då är det säkert att man får komma in, då det inte är säkert att den person som gav sitt medgivande informerat övrig personal om det.

Också när det gäller tillgänglighet till allmänna kommunikationer, flyg, färdtjänst och taxi är bilden komplex. Flera flygbolag har likställt service- och signalhundar med ledarhundar, andra inte. Det gäller även färdtjänsten där det är beroende av vilka krav som respektive kommun ställt i samband med upphandlingen. Även enskilda taxiförare kan vara tveksamma. De som har en service- eller signalhund känner sig ofta diskriminerade och ifrågasatta trots att hunden har ett täcke med texten ”Servicehund” eller ”Signalhund”.

Regelverket omfattar certifierade hundar iförda tjänstetecken – eller hundar under utbildning, även dessa iförda tjänstetecken. På förfrågan ska föraren kunna legitimera sig och sin hund genom att visa upp en godkänd tjänstelegitimation – något som man tilldelats efter avslutad utbildning och genomgången examination.

En lag som reglerar var och hur assistanshundar får tillträde skapar tydlighet och enhetlighet över hela landet till skillnad från dagens system med allmänna lokala ordningsföreskrifter. Ett system liknande det i Finland med en skrivning i den allmänna ordningslagen som gör att kommunerna inte själva kan välja detta eller inte vore betydligt bättre och skulle göra att det såg likadant ut för alla oavsett i vilken kommun man bor.

I Sverige finns ingen lag som skyddar assistanshundsförare från diskriminering. I USA, Australien, England, Schweiz, Finland och i många andra länder finns lagstiftning som skyddar assistanshundsförare mot diskriminering. Nu är det hög tid att Sverige också inför en sådan.

Denna namninsamling kommer att skickas till såväl samtliga riksdagsledamöter som regeringsledamöter men i första hand till vår jämställdhetsminister Nyambko Sabuni och Statsminister Fredrik Reinfeldt

Med vänlig hälsning

Undertecknade

Namn Postort Kommentar Har assistanshund?

1. Roffe Blom Köping Servicehundsinstruktör Nej
2. Cathrin Lindberg Karlstad Ja
3. Mariette Andersson Vällingby Nej
4. kerstin Nilsson Perstorp Nej
5. Jenny Hansson Alnö Min dotter deb. sin diabetes när hon var 2 år. I år fyller hon 6 och är en riktig kämpe med sin svåromsättliga diabetes. Nej
6. Kristina Mårtensson Visby Nej
7. Riikka Blom Köping Nej
8. Jessica Jönsson 247 96 veberöd Ja
9. Larry Östlund KLINTEHAMN Nej
10. Åsa Olsson 21424 malmö Ja
11. Anna Göransson Svedala Nej
12. jeanette ekstedt 24175 stehag Nej
13. Göran Ingerheim Svedala Nej
14. Catharina Ellerström Västra Frölunda Nej
15. Louise Johansson Alingsås Detta är självklart!! Ja
16. Gunilla Hultgren Lidingö Ja
17. Peter Carlsson Löderup Nej
18. Elisabeth Magnusson Rune 18129 Nej
19. Jessica Alenius 275 64 Blentarp Nej
20. Martina Helly Djurhamn Ja
21. Britta Blomqvist Järfälla Nej till diskriminering Ja
22. susanne bergström 144 32 RÖNNINGE Tillgänglighet för alla assistanshundar borde vara en självklarhet Ja
23. Henry Raak Uppl-Väsby Nej
24. Marie Hansson Halmstad Det vore så skönt och tryggt att slippa få sin hund ifrågasatt , ibland tom fast jag ringt och kollat innan. Kanske beroende på att diabetes inte syns utanpå. Ja
25. Monika Jemtrell Vebröd Otroligt att detta inte är genomfört för länge sedan, då hela sverige skulle vara tillgängligt för alla 2012!!!! Nej
26. Kersti Schyman Karlstad Nej
27. Yrsa Franzén-Görnerup Staffanstorp Nu är det dags!! Nej
28. Per Blomqvist Järfälla min fru har en alarmerande Servicehund för epilepsi Nej
29. Sanna Palmen Västerås Nej
30. Katarina Persson Karlskrona Nej
31. Karin Pennerborn köping Har vårdhund Nej
32. Marita Lövström 74892 Österbybruk En självklar rättighet... Nej
33. Kicki Biärsjö Årsta Nej
34. Katarina Moström Stockholm Nej
35. Ann-Sofie Aspling Stockholm Nej
36. mona Fröberg Hallstavik Dessa hundar är välbehövliga Nej
37. Eva Egelmyr Ellos Min dotters hundar varnar henne fast dom inte är utbildade. Hon är diabetiker. Nej
38. Henrik Sandahl Vänge Nej
39. monika dinjo henån Nej
40. Renée Petersson Bromma Gudars bra! Ja
41. Johan Petersson Bromma Nej
42. Therése Herbst Timrå Nej
43. Karin Paulsson 11131 Stockholm Nej
44. Britt Mattsson RÄTTVIK Nej
45. Helén Torstensson Mellerud Oj hur många gånger har jag fått utskällning från personal trots att det står i deras kundstadgar att assistanshund är tillåtna i deras lokal.... Ja
46. patrik åhlen åstorp Nej
47. Laila-Louise Söderberg Vessigebro Detta är väl ändå en absolut självklar rättighet, hur kan det vara något annat??? Vii har många olika användningsområde gällande assistanshundar. Vissa av dem är livsviktiga! Nej
48. Nicklas Sjöblom Aplared Nej
49. Åsa Andersson Åkersberga Nej
50. Peter Östrand Saltsjö-Boo Nej
51. Martina Tillberg Linköping Nej
52. Elisabeth Welin Fjälkinge Nej
53. Jenny Nilsson Norrtälje En självklarhet! Nej
54. Roger Karlsson Hunnebostrand Nej
55. Eriksson Maria Hunnebostrand Nej
56. Ingrid Hansen Mellerud Nej
57. Anki Jernberg kungsängen Klart man skriver på!! :)
58. Pia Edberg Tenhult Nej
59. Lovisa Truedsson Täby Nej
60. Jörgen Smith Vargön Nej
61. Anneli Carlsson Angered Nej
62. Sara Zandler Västra Frölunda Nej
63. Hans Melin Nässjö Nej
64. helga soukni tjörnarp Ja
65. Emma Jonsson Mellerud Nej
66. sofie Olli Boden Nej
67. Jamila Chebil Umeå Nej
68. Katarina Ross Trensum Klart att assistanshundar ska vara lika självklara som ledarhundar! Nej
69. Ulrika Stenholm Fjärdhundra Nej
70. Åza Dalberg Spånga Nej
71. Annica Furia Västerås Självfallet ska väl alla som har behov av assistanshund ha tillgång till samma möjligheter att utnyttja den för ändamålet: att i största möjliga mån leva ett självständigt liv! Nej
72. Therése Olsson Hill Habo Nej
73. Marianne Pettersson Väse Detta borde vara en självklarhet Nej
74. Taru Eriksson Jönköping Självklart ska dem med assistanshund ha lika stora rättigheter! Nej
75. Per Lundberg Spånga Nej
76. Marina Lundin Flen Det är väl självklart att assistans hundar ska ha samma möjligheter som ledarhund att sköta sitt jobb Nej
77. Jessica Andersson Landvetter Kommer troligt behöva assistanshund i framtiden Nej
78. Malin Eriksson Kalix Nej
79. Christian Åkerstedt Mellerud Mitt stöd Ja
80. Madeleine Häggkvist Köping Nej
81. Annika Cederfalk Huddinge Nej
82. Kickie Norrby Vissefjärda Nej
83. Camilla Lundgren Glimåkra Nej
84. Annelie Bramstång upplands väsby Nej
85. Johan Ragnarsson Växjö Nej
86. Isabelle Crusoe Västerås Nej
87. Sissi Sundberg Växjö Det borde vara en självklarhet sen länge att alla assistans hundar ska ha tillträde överallt! Nej
88. Louise nilsson säffle Nej
89. Jessica Dyrnes Täby Nej
90. Jenny Sandvall Oskarshamn Nej
91. Monica Glemvik Trelleborg Nej
92. Kerstin Olofsson Linköping Gläjen och lyckan att ha assistanshund är så bra och nyttig för dom som behöver hjälp Nej
93. Ulla Balinder Johansen 59994 Ödeshög
94. Pamela Andersson Helsingborg Nej
95. Camilla Andersson Kallinge Nej
96. Yvonne Rickardsson Nässjö Nej
97. Tora Jufors 11665 Stockholm Borde vara en självklarhet! Nej
98. Lucia Wikmark Sjövik En självklarhet att alla skall ha samma rättigheter i det svenska samhället Nej
99. Ann-Christine Held Trensum Nej
100. Maj-Lis Bruse Killeberg Ja
101. Jahn Bruse Killeberg Nej
102. Gunnel Helgsten Skultuna Allas rättighet att kunna röra sig fritt i vårt samhälle Nej
103. Sofie Kollberg Örnsköldsvik Jag blev förvånad av att höra att personer som nyttjar servicehundar för andra handikapp har mindre rättigheter än de blinda. Nej
104. Åsa Dözen Nynäshamn Nej
105. Linda Stotzer Mölndal Ja
106. Camilla Söderström Nora Så klart hunden/djuret ska med hur ska personerna klara sig annars???? Nej
107. Therese Karlsson Västerås Nej
108. Susanne Thörnberg Mariestad Nej
109. lena ljunggren vänersborg Nej
110. nora Jenssen Göteborg Nej
111. sarah ericson färgelanda Nej
112. Inger Tireland Hjo Självklart ska alla typer av assistanshundar ha samma status i samhället Nej
113. Barbro Haglund Älmestad Självklart skall ALLA funktionshindrade av något slag ha rätt till assistanshund och självklart skall de ha alla rättigheter. Så länge det är tillåtet för människan att ha parfymer och after shave på sig så kan man sluta att prata om allergier mot djur. Nej
114. Lotta Lagerström Göteborg Nej
115. Sabina Axelsson 21227 Nej
116. Monika Karlsson Vislanda Nej
117. Kicki Björnemalm Sturefors Nej
118. Kerstin Gaudiano Lindome Nej
119. Malin Dahlman 67152 det ska vara självklart med självständighet oavsett handikapp och med Servicehund! Nej
120. Emelie Johansson Mariestad självklart Nej
121. Galina Roth Ryd, Kronobergslän Nej
122. Marika Skau Arvika Nej
123. Anne-Lie Skau Arvika Nej
124. carina fredriksson norberg Nej
125. Lars Robin 147 34 Tumba Nej
126. Anders Pettersson Norra Ämterud Nyback
127. Gunilla Fyhr Arvika Självklart, har diabetes själv och tänkt skaffa mig en ledarhund. Nej
128. Annica Carlsson Arvika Nej
129. Jeanette Skarp Uddevalla Nej
130. Eva Folkesson Karlstad Självklart Nej
131. Carina Hedström Karlstad Nej
132. Malin Niklasson Göteborg Alla människor har lika värde och skall också ha samma möjligheter!! Nej
133. Egon Thunberg 723 36 Västerås Är väl självklart ! Nej
134. Titti Franzén Kristinehamn Epileptiker och boxerälskare! Nej
135. Dag Franzén Kristinehamn Pappa till en diabetessjuk dotter på 10 år. Make till epileptiker. Dags att skaffa ass.hund? Nej
136. Irene Olsson Wikler Gällstad För att alla människor skall få samma förutsättningar krävs att alla kommuner jämstället ledarhundar och signalhundar. Hundar i tjänst för människor som behöver hjälp skall få vistas överallt. Nej
137. Eva Oliversson Nora Självklart. Man ska alltid tänka på att "det kunde vara jag", som behöver den hjälpen. Diabetes, epilepsi, skador med mera, är sådant som ALLA riskerar att kunna få. Då är man mycket glad och tacksam för att ha en assistanshund. Nej
138. Christina Axelsson Stallarholmen Självklart!! Nej
139. Carina Arvidsson Vänersborg Har tillåtit hundar på mina 2 senaste restauranger och de har skött sig mycket bättre än vad barn gör =) Nej
140. Susanne Gustafsson TROLLHÄTAN Nej
141. Paula Törnqvist Mellerud Nej
142. Judit Zacsko Örebro Nej
143. christina werner 67150 arvika självklart ska de det ha...... Nej
144. Katarina Uggla Malmköping Detta är en självklarhet!!! Jämnlikhet!! Nej
145. Mirjam Fredin 12845 Nej
146. Iréne Sörlin Vingåker Ja
147. Sara Öhman 91593 Robertsfors Ja
148. Harriet Olsén Sundsvall Självklart ska rätten och även hjälpen till en assistanshund finnas för de som behöver den. Nej
149. Johanna Sandberg Rättvik Nej
150. Jennie Vigebo Angrell Ånge Nej
151. Kerstin Zeuge Stockholm borde vara självklart! Nej
152. Anneli Tjäderud Stockholm Nej
153. Marina Olsson Järbo Hjälp till hund bör alla kunna få i dagens samhälle "rättvisa" till alla som är drabbad av en sjukdom eller skada . Nej
154. Hillevi Ekman Halmstad har en vän som har assistanshund Nej
155. Per Bengtsson Vingåker
156. Madelene Brånn Västerhaninge En sjävklarhet! Ja
157. Caroline Nipstrand Hägersten Nej
158. Susanne Holmene Kista Nej
159. Malin Östnäs 22270 Ja
160. Lena Ohlsson 733 94 Sala Nej
161. Camilla Hedin Alingsås Nej
162. Jessica Kromm Frövi Nej
163. Anna Malcus Åsa Nej
164. Carina Sjöberg Falun Nej
165. Viveca Söderlund Vällingby Ja
166. Jonny Johansson Mölndal Men jag tränar för skoj skull min Amstaff till assistent hund.. men det går sådär bra.. men han är lungn och fin och van med andra hundar.. Nej
167. Gabbi Riben Stockholm Nej
168. Kristina Mårtensson Visby Nej
169. Mia Saariaho Kyrkhult Nej
170. jette feldt oxie Nej
171. Maria Andersson Norrköping Nej
172. Ingela Tellåsen Kil Nej
173. Cathrine Johansson Sunne Nej
174. David Hansson Järfälla Nej
175. Fanny Fröjd Katrineholm Nej
176. Marlene Hessler Orsa Ja
177. Tuija Andsten Solna Nej
178. Margareta Staf Kåge Pga att så många är funktionshindrade i dagens samhälle (inkl migsjälv) så behövs det utbildas fler signalhundar i Sverige. Det borde vara en självklarhet att t ex signalhundar ska ha samma rätt att vistas i samtliga miljöer som blindledarhundar. Nej
179. Susanne Söderström Sollefteå
180. Lovisa Hansén 42140 Nej
181. Harri Åkerman Svenljunga Nej
182. Jeanette Lundh Varberg Nej
183. Marianne Gunnersten Katthammarsvik Nej
184. Lucille Walldén Älta Så värdefullt med signalhundar som kan assistera och hjälpa människor i dagliga livet! Nej
185. kid bengt johansson lärbro Nej
186. Marlene Båtsman ytterby Nej
187. lena bergmark östansjö Nej
188. Britt-Marie Ryd Svedala Nej
189. Kristin Törngren Västra Frölunda Har idag min tredje hund, vad de betytt för mig går ej i ord att beskriva. Bör vara en rätt utan frågetecken från samhället. Ja
190. Karin Hedmark Umeå Nej
191. Toril Eijerstam 41504 Självklart skall dessa hundar med service/signal hundar ha samma tillträde till samhället som alla andra Nej
192. Annika Brage Hällingsjö Nej
193. Petra Eriksson Grycksbo Livsmedel, allergiker osv det borde gå att ordna på bra sätt alltihop Nej
194. Monika Lundgren Onsala Nej
195. Eva Karlsson Konga Nej
196. Linda Quirol DK 8410 God ide , at alle hjælpe-hunde bliver sidestilolet <3 Nej
197. Camilla Johansson Skara Nej
198. Elisabet Eng Västra Frölunda Nej
199. mikael klementsson Skara Klart att de som behöver ska få möjligheten!! Nej
200. Ewa Dillberg 79151 Falun Nej
201. Pettersson Irene SLITE Nej
202. Ewa Arvidson mölnlycke alla som behöver ett hjälpmedel ska verkligen ha denna chans Nej
203. Petra Hansen Ramdala Nej
204. Jan Hanberg Norrtälje Hundasvarig för rehabhudsutbildningen på fd hundskolan sollefteå Nej
205. Margareta Fredin Visby fruktansvärt Nej
206. pia wallenberg 118 64 stockholm Nej
207. Carina Linné Klippan Nej
208. Agneta Bedoire GÄVLE Nej
209. Anki Lindström Alingsås Nej
210. Marja Suutari Blidsberg Nej
211. Cia Huggutte Uppsala Nej
212. Jane Lund Persson Gränna Nej
213. Cecilia Edberg Sundbyberg Ja
214. Suzanne Lindqvist Bromma Nej
215. Anna-Lena Lindberg 42670 Västra Frölunda Nej
216. Mona-Lisa Heldmark Bandhagen Nej
217. Lenica Johansen Skåpafors Nej
218. Claes Ramshage nygård Nej
219. Gunilla Nylander Spånga Självklart ska en assistanshund få vara med överallt i samhället, tänk vilken hjälp den kan vara till sin förare. Dessutom sparar man in lön för personlig assistent m m Nej
220. Line Flank Lund Nej
221. Agneta Lind Uppsala Nej
222. Hans Eng Västra Frölunda Nej
223. bitte johansson johanneshov Nej
224. Birgit R alingsås Nej
225. Johanna Martinsson Fjärås Nej
226. Kaisa Hammar Skärhamn Efter att på nära håll följt en god vän som har assistenthund och sett vad hunden gjort för hennes välbefinnande och vad den betyder för henne känns det självklart för mig att skriva under denna lista. Nej
227. Maria Norman Alingsås Nej
228. Caroline Eng Göteborg Nej
229. Maria Enander Björketorp Nej
230. Lena Arbring 59055 Sturefors (Bestorp) Nej
231. Ninja Anderstedt 38591 Ja
232. Göran Tranåker Kalix Ytterst viktigt att assistanshundar får arbeta i alla lägen Nej
233. Anette Allansson Nybro Nej
234. Heidi Hallerström Grästorp Nej
235. Hanna Anthonsen 231 78 Nej
236. Robert Fagerberg 84064 Nej
237. Anna Lundholm Södertälje Är själv gravt hörselskadad och vill försöka skaffa en leg signalhund. Reser mycket i landet och det är vansinne att det ska vara olika regler överallt, och jag hör inte min telefon bättre i en livsmedelsaffär eller på en buss än jag gör ute på gatan. Nej
238. Jan-Lennart Andersson Södertälje Nej
239. Ewa Wallgren Malå Nej
240. Anna-Lena Eriksson 383892 Mönsterås Nej
241. Bo Nylander Spånga Nej
242. Elin Klara Viktoria Jonsson Nybro Nej
243. Rina Nilsson Osby Nej
244. Alena Vasserman Solna Nej
245. Angela Atzori 19544 Märsta Ja


<<<< Tillbaka