Vad säger livsmedelslagen?

Service- och signalhundar i tjänst har, liksom ledarhundar för synskadade, tillträde till platser som normalt inte är tillåtna för hundar att vistas på t.ex. serveringslokaler.

Fr o m 2006-01-01 medger Statens Livsmedelsverks vägledning ”Hygien” kapitel 5.7.9.3 ”Skadedjur och tamdjur” undantag från EUs förordning nr 852/2004 kapitel IX punkt 4 vad gäller service- och signalhundar enligt följande:

"Funktionshindrad person bör få medföra ledarhund, servicehund eller signalhund i serveringslokal och i vissa delar av en butik, under förutsättning att detta inte medföra risk för att livsmedlen kontamineras."

Källa: Statens Livsmedelsverk, www.slv.se

Här kan du läsa hela Livsmedelsverkets vägledning för hygien


<<<< Tillbaka