Hundiq assistanshundar

Hundiq utbildar assistanshundar till kommuner, landsting och funktionshindrade som är i behov av en hund som hjälpmedel. Hundarna utbildas tillsammans med hundägaren, vilket håller antal coachtimmar och kostnaden nere.

Hundiq utbildar assistanshundar utifrån hundägarens önskemål enligt de standards som finns:

• enligt (SOS) Svenska Service- & Signalhundsförbundets standard
• enligt (ADI) Assistance Dogs Internationells standard
• enligt (ADEu) Assistance Dogs Europes standard

Utbildningen av en assistanshund kan ske på olika sätt. Hund och förare kan utbildas av en instruktör. En förare kan även tilldelas en grundtränad servicehund. I båda fallen inleds utbildningen med att hunden ska genomgå ett lämplighetstest godkänt av Svenska Service- och Signalhundsförbundet.

Efter godkänt lämplighetstest kallas ekipaget till en inprovningsdag. Efter det kan utbildningen påbörjas, oftast med en introduktions- eller planeringsdag där man kommer överens om hur utbildning och träning ska läggas upp. Utbildningen tar som regel c:a ett år, men det kan variera beroende på vilken typ av assistanshund som utbildas. Efter c:a ett halvår in i utbildningen går ekipaget en förarutbildning. Inför examinationen hålls en avstämningsträff och när instruktören bedömer att ekipaget kan avsluta sin grundutbildning sker examination.

Att utbilda ett ekipage (förare och hund) kostar normalt runt 40 – 60.000 kronor. Det täcker bland annat kostnader för kurser och instruktörens lön och resor. Väljer man en grundutbildad hund blir kostnaden givetvis högre, från ca 150.000 kronor och uppåt.

Föraren äger själv sin hund och står således själv för inköpet av hunden, försäkring, veterinärkostnader och övriga kostnader för hunden, till exempel grundlydnadskurser.

Enligt en dom hösten 2006 i kammarrätten i Göteborg (mål nr 6759-04) fastslogs att en diabeteshund är ett handikapphjälpmedel och att försäkringskassan är skyldig att ersätta kostnader för mat, veterinärkostnader, försäkringar och dylikt.

Ersättningen sker inom ramen för handikappersättningen. Domen är prejudicerande för assistanshundar. Kostnaden för hunden och utbildningen kan föraren antingen bekosta själv, eller få bistånd för utbildningen från kommun eller landsting. Det finns även möjlighet att ansöka om utbildningsbidrag från olika fonder.

En assistanshund är en hund som används som hjälpmedel för en enskild förare. När en assistanshund är i tjänst eller under utbildning har den ett tjänstetäcke och är i sällskap med sin förare. Föraren skall vid anmodan kunna visa legitimation på såväl sig själv som sin hund.

De flesta assistanshundarna som gemene man känner till är ledarhundar, men det finns även assistanshundar som är servicehundar för rörelsehindrade, signalhundar för hörselskadade samt alarmerande servicehundar för personer med diabetes och epilepsi.


<<<< Tillbaka