Tillgänglighet för assistanshundar

Service- och signalhundar i tjänst har, liksom ledarhundar för synskadade, tillträde till platser som normalt inte är tillåtna för hundar att vistas på t.ex. serveringslokaler.

Service- och Signalhundar har dispens från livsmedelslagen hos Statens Livsmedelsverk, SLV. Dessutom har dagligvaruhandeln infört egna branschriktlinjer.

Vad gäller att resa med assistanshund, är det inte alltid helt enkelt, men det finsn doch en del reseföretag som förenklat resandet med assistanshund. Bland annat vid flygning och tågresor

Vi arbetar aktivt för att alla kommuner i Sverige ska ändra i sina allmänna lokala ordningsföreskrifter så att service- och signalhundar har dispens att vistas på annars otillåtna platser. Per den 1 januari 2013 har 208 st. (71,72 %) av Sveriges kommuner infört detta men det återstår fortfarande 82 (28,28 %).

Här kan du hjälpa till genom att se om din kommun har undantag för service- och signalhundar. Har de inte de kan du hjälpa till genom att påtala detta för Din kommun.
Läs mer här >>>


<<<< Tillbaka