Utbildning till asssistanshund

Hur utbildningen ser ut och är upplagd varierar beroende på förare och hund. Det finns dessutom olika utbildningsvägar att välja mellan.

Alla hundar, oavsett utbildningsväg, ska lämplighetstestas. Denna test genomförs efter att föraren ansökt och antagits till utbildning.

Innan man påbörjar utbildning av en hund till assistanshund ska hunden genomgå ett särskilt lämplighetstest. Det består dels av ett vanligt BPH (Beteende och personlighetsbeskrivning) och dels en utökad testdel (inprovning). Då ekipaget går BPH-banan förs protokoll, som man bilägger sin ansökan om utbildning. Hunden observeras med målsättningen att dokumentera beteenden som kan vara olämpliga för den blivande assistanshunden. Detta är betydelsefullt av två skäl: att detektera direkt olämpliga hundar, dvs potentiellt samhällsfarliga, aggressiva hundar som inte kan hantera testet utan risk för den egna välfärden (tydlig grad av rädsla) samt att identifiera möjliga problembeteenden till stöd för beslut om hunden ska påbörja utbildning eller ej.<<<< Tillbaka