Assistanshund
Olika typer av assistanshundar
De flesta assistanshundarna är ledarhundar. Det finns cirka 250 ledarhundar. Övriga assistanshundar är servicehundar för rörelsehindrade, signalhundar för hörselskadade samt alarmerande servicehundar för personer med diabetes och epilepsi. Dessa är i nuläget drygt 100 stycken.<<<< Tillbaka