Epilepsihund

Epilepsihundar är alarmerande servicehundar.

De hjälper människor med epilepsi. Uppgiften är att varna inför ett annalkande anfall samt larma när anfallet brutit ut. En epilepsihund kan känna av att ett anfall är på väg upp till 40 minuter innan det inträffar.

Man vet ännu inte exakt vad det är hunden reagerar på: om hunden kan känna av att den elektriska spänningen i hjärnan förändras eller om detta medför att något doftämne ändras. Hur hundarna får lära sig att markera/varna är individuellt anpassat efter vad som passar hund och ägare. I vissa fall får hunden lära sig att hämta en vattenflaska eller en medicindosa så att anfallet ibland kan hävas.

Hunden får även lära sig att larma när ett anfall väl brutit ut. Det kan vara att antingen uppmärksamma människor i omgivningen eller att aktivera ett mobilt trygghetslarm i tjänstetäcket.

Enligt Hjälpmedelsinstitutet finns det 2010 sju epilepsihundar i Sverige som är färdigutbildade eller under utbildning.

Källa: Wikipedia - http://sv.wikipedia.org/wiki/Epilepsihund


<<<< Tillbaka