Beteendeanalys/Hundproblemsutredning

Vår beteendeanalys hos hund tar totalt 6 timmar varav första träffen tar 2-3 timmar beroende på problemets art.

Bl.a. går vi igenom varför hunden beter sig som den gör, och vad som är orsaken. En beteendeanalys av hunden innehåller allt från hundens nuvarande situation till stressanalyser med mera. Ett alternativ vid smärre hundproblem kan vara vår privatträning.

Efter avslutad analys lägger vi upp ett individuellt tränings- och handlingsprogram. Efter tre veckor sker en uppföljning för att analysera och göra eventuella korrigeringar i träningsstrategin, därefter sker ytterligare minst en uppföljning efter c:a två månader.


3-4 träffar om totalt 6 timmar
Kurspris 1950:-
Tidsbeställning 076-2041060
(Säkrast är att tala in meddelande på telsvar så ringer vi upp)
Mer info >>>>>
 
Kursanmälan >>>>>


<<<< Tillbaka