En aggressiv hund är en olycklig hund

Vad är aggressivitet?
En del människor anser att ett morrande och/eller ett utfall är aggressivitet. Andra skulle påstå att en morrning inte är en aggressiv handling, utan anser att det är en aggressiv handling först då den biter. Vilken av dessa som är din definition spelar egentligen inte så stor roll, om din hunds beteende är ett problem för dig så är det ett problem som behöver lösas.

Varför är hundar aggressiva?
Svaret på det skulle kunna bli "Hur lång tid har du på dig att läsa"? Om du har gott om tid bör du läsa en bok om just hundaggressivitet, då det är ett mycket komplext ämne. Jag skulle mycket väl kunna skriva en hel bok på ämnet.I grund och botten är aggression helt enkelt en överlevnadsstrategi för hundar som befinner sig i ett läge de inte riktigt klarar av att hantera.

De flesta "aggressionsangrepp" orsakas av rädsla och inte av aggressivitet. Lyckligtvis är det betydligt mycket ovanligare med "aggressionsangrepp" där orsaken beror på rent instinktivt beteende, dvs. instinkten att jaga och döda.

Kan hundar födas aggressiva?
Om det är så, så har i alla fall jag aldrig stött på någon. Och jag har bokstavligen mött hundratals aggressiva hundar, sedan jag skaffade min första egna hund för över 40 år sedan. En mycket stor majoritet av dessa hundar har inte blivit hjälpta enbart pga. det faktum att de dels har blivit totalt missförstådda och dels på att ägaren har tolkat deras beteende felaktigt.

Det är aldrig hundens fel, alltid ägarens! Eller?
Till och med den mest omtänksamme ägaren kan oavsiktligt förstärka sin hunds aggressiva beteende. Men, samtidigt får du inte klandra dig själv för att din hund har problem och känna att allt är ditt fel. Det lönar sig att ha i åtanke att du bara är mänsklig. Samtidigt är det en oerhörd skön känsla att veta att problemet inte egentligen finns hos hunden, utan i mitt eget handhavande av problemet.

Varför behöver du en hundpsykolog för att hjälpa dig?
Förhoppningsvis behöver du det inte. Men om din hunds aggression är bortom din kontroll kan den bli en fara för dig själv, andra hundar eller människor. Som bäst kommer din hund att bli betraktad som en monsterhund. I värsta fall, kanske aggressionen kommer att trappas upp. Vilket kan leda till att den en dag gör ett så kraftigt angrepp på en annan hund eller människa att du tvingas avliva den. Det vore oerhört tragiskt då det är ganska lätt att få en monsterhund att bli en mönsterhund, med rätt träning.

Hur arbetar jag?
Först träffar jag dig och din hund för ett enskilt möte, under c:a 2-3 timmar. Då vi kommit fram till din hunds individuella temperament och identifierat bakomliggande orsaker till problemet, kommer jag att konstruera ett individuellt träningsprogram för just dig och din hund anpassad utifrån din hunds problem. När tiden är mogen kan du och din hund gå med i en av mina hundproblemsgrupper där din hund kommer att möta och socialiseras med andra hundar och människor i en kontrollerad och säker miljö.

Kommunikation och förståelse är nyckeln till alla framgångsrika relationer. Alla former av fysiskt eller mentalt tvång, eller straff står i direkt motsättning till Hundiqs filosofi.

Jag fokuserar på att du skall uppnå en relation med din hund som baseras på kunskap om hundars beteende och om hur man framgångsrikt kommunicerar med hundar. Det är helt enkelt en uppfostran som bygger på en relation baserad på gemensamt förtroende och respekt.

Kommer din hund att straffas?
ABSOLUT INTE med stora bokstäver. All min träning är belöningsbaserad och jag arbetar i andan av förstående och samarbete. Inget tvång, inga strypkedjor, etc. etc. Vill du veta mer om mitt synsätt på att träna hundar så kan du besöka IMMI:s hemsida. IMMI är branschorganisation för hundpsykologer och instruktörer i Norden, och på deras hemsida kan du finna mer om den ideologi i hundträning som jag förespråkar.

Går det att lära en gammal hund?
JA, du ska absolut inte anse att din hund är ett hopplöst fall bara för att du har en del problem med den, eller bara för att det är en äldre hund. Lite förståelse om hunden och de bakomliggande orsakerna till problemet, tillsammans med en anpassad träning kan göra "underverk"! Att det sedan ger dig och din hund en större frihet och att ni tillsammans kan leva ett mer harmoniskt hundliv tillsammans, gör ju inte saken sämre.

Vilka är mina kvalifikationer?
Jag är utbildad inom pedagogik och psykologi avseende barn, något som hjälpt mig en hel del i mitt arbete med hundar. Vidare har jag, naturligtvis, tagit emot omplaceringshundar med olika problembeteenden. Jag är utbildad hundinstruktör, hundproblemsinstruktör, service- & signalhundsinstruktör samt kantarellsöksinstruktör. Har även utbildning av pedagogik på högskolenivå. Jag är medlem av Instruktörsföreningen IMMI, en förening för instruktörer och hundpsykologer i Norden. Tyvärr finns ingen statlig högskoleutbildning för hundpsykologer, vilket jag definitivt önskade fanns. Men trots detta vill jag nog påstå att jag lärt mig hundpsykologi av de absolut bästa hundexperter som finns i världen - av hundarna själva.

© Hundiq, Roffe Blom, 2003


<<<< Tillbaka