Assistanshundar

Assistanshundar innefattar hundar såsom servicehund för rörelsehindrad, signalhund för den döve, ledarhund för den blinde, men det finns även så kallade alarmernade hundar såsom diabeteshund och epilepsihund.

Det handlar helt enkelt om hundar som på ett eller annat sätt hjälper människor som behöver hjälp i vardagen. Med sin glädje att hjälpa till och bli aktiverad kan hunden utföra många praktiska saker i vardagen, En hund finns tillhands för sin hundägare dygnet runt och det är ett mycket nära förhållande mellan ägare och hund, där hunden utbildas av hundägaren själv under ledning av en utbildad service- och signalhundsinstruktör alternativt assistanshundsinstruktör.

Att träna upp en assistanshund tar mellan åtta och tolv månader beroende på vad den rörelsehindrade behöver för hjälp av sin hund och kostnaden ligger mellan 50-60000 kronor.

Naturligtvis har en assistanshund ett speciellt täcke, då den är i arbete vilket gör att gör att hunden får tillträde till de flesta platser, platser som andra hundar inte får besöka. När du träffar på en assistanshund med täcke på ska du tänka på att inte störa hunden i dess arbete. Sunda förnuftet säger sig självt att man använder och att man alltid frågar innan man går fram till en assistanshund eller släpper fram sin egen hund för att hälsa.

Servicehunden tränas att hjälpa sin rörelsehindrade förare med praktiska saker som kan vara omöjligt eller svårt för föraren att klara på grund av sitt funktionshinder. Det kan vara saker som t.ex. plocka upp saker från golvet, öppna och stänga dörrar, skåp och lådor, trycka på knappar till belysning, dörröppnare och hiss, larma någon om det händer föraren något, ta av kläder och skor, bära saker, betala i kassan i affären, spola på toaletten och mycket annat som föraren själv önskar.

Signalhunden tränas att göra sin döva/hörselskadade förare uppmärksam på att det är något ljud i omgivningen och visa varifrån det kommer. Det kan vara ljud som t.ex.att dörrklockan ringer, brandlarmet tjuter, babyn skriker, vattnet kokar över på spisen, någon ropar på föraren, telefonen ringer och andra ljud som föraren vill att hunden reagerar på. En signalhund ska också spontant kunna apportera föremål som föraren tappar.

Diabeteshunden tränas att göra sin förare uppmärksam på att blodsockret sjunker samt hämta medicin och mat.

När du möter en person med en assistanshund, kom ihåg att det är en hund i arbete. Gör inte något som kan störa hunden i sin uppgift.

Några regler för att tänka på:

  • Tala med föraren först. Gör inget som kan distrahera hunden.
  • Gå inte fram till hunden och klappa den utan fråga föraren först och gå endast fram om du får tillåtelse.
  • Ge/erbjud hunden aldrig godis utan tillåtelse från föraren.
  • Träng dig aldrig på en assistanshund och dess förare.
  • Bli inte förolämpad om föraren just då inte har tid/vill prata om sin servicehund, det kan vara så att han/hon håller på att träna in något nytt och inte vill bli störd i just den situationen.

© Hundiq, Roffe Blom, 2009


<<<< Tillbaka