Hundiqs grundövningar

Fyra kontaktövningar
Förare passiv och tyst, hunden aktiv

Godis på marken
Nära hunden. Ev. en hand på bogen. Visa godisbiten. Lägg ner den. Om hunden försöker ta godiset, säg vänligt men bestämt nej. Vänta ut hunden. Vid ögonkontakt, dvs en snabb blick, beröm och varsågod.

Godis i handen
Nära hunden. Visa godiset. Håll det i en öppen hand. Håll handen rakt ut. Vänta. Vid ögonkontakt, beröm och varsågod.

Godis i munnen
Nära hunden. Visa godiset. Stoppa det i munnen. Händerna bakom ryggen. Vänta ut hunden tills den tittar dig i ögonen. Ge beröm och spotta ut en godisbit. Variera gärna med att belöningen ibland kommer från handen och ibland ur munnen.

Sitt vid sidan - titta på mig
Ha hunden på vänster sida. Visa godiset. Håll det i en öppen hand. Håll handen rakt ut. Vänta. Vid ögonkontakt, beröm och varsågod. Efter ett tag kan Du ha godis i din mun. Händerna nere. Vänta. Belöna ögonkontakten och ge varsågod.

Närlydnad
När du når din hund med händerna

U-svängen
Godis i vänster hand. Hunden framför dig. Styr hunden med handen som ett "u" runt bakom/bredvid din kropp. I början kan Du även belöna själva ”resan” runt i u:et. När hunden är vid sidan ha hunden mellan dig och godiset. Handen för du uppåt/bakåt tills hunden sätter sig. Belöna gärna med godis från munnen om hunden söker ögonkontakt.

Nära
Hunden sittande på vänster sida med full kontakt. Godis i munnen, ta ett halvt steg, belöna ifall hunden följer med. Ta ytterligare ett halvt steg, belöna ifall hunden följer med, osv. Tänk på att bryta övningen med frikommdot.

Gå fint
Håll kopplet med ett finger. När hunden sträcker kopplet det minsta så stannar Du och avvaktar kontakt, belöna och gå vidare med en upprepning av stannandet vid varje tendens till dragande. Är en väldigt tålamodskrävande övning och man får räkna med ett par, tre månaders tränande innan varaktigt resultat.

Hälsa fint
Passiv förare med godis i handen. Hunden når inte fram till den som ska hälsa på den. Belöna med godis och säg "hälsa fint" när hunden sätter sig eller står med alla fyra tassar i marken (valfritt)

Frikommando?
Ges till hunden när ett moment är avslutat så att hunden vet att den är fri från övningen. Ge inte kommandon som hunden själv får gå ur utan frikommando. Exempel på frikommandon: Hopp och lek, Hopp och skoj och Varsågod mm…

Sitt
Godis i en hand, handen uppåt/bakåt, belöna när hunden sätter sig. Ge frikommando.

Stå
En lätt hand på bogen och ett finger i luften strax under ljumsken ifall hunden vill sätta sig. STÅÅ med lugn och bromsande röst. Belöna och sedan frikommando.

Ligg
Ha godiset i en knuten hand på marken, vänta ut hunden tills den lägger sig, belöna. När hunden lägger sig på en gång så kan Du börja säga LIGG, belöna. Nästa steg är att med godis som motivation för hunden, lägga handen i höjd med ankeln, säg LIGG och belöna. Arbeta Dig sedan etappvis uppför benet tills Du kan stå normalt och få hunden att lägga sig på kommandot. Då har Du fått en hund som lyssnar på kommandot och inte bara går på handrörelsen.

Stanna kvar - sitt, ligg eller stå
Använd handtecken och röst, gå ifrån hunden bara några decimeter första gångerna och belöna med röstberöm på avstånd. Inget godis i den här övningen då den skall skapa en förväntan av passivitet, således är det inget speciellt när man kommer tillbaks till hunden, utan hunden behöver bara få ett lugnt frikommando. Öka avståndet successivt och lägg in störningar såsom att sitta på huk o dyl innan Du ökar avståndet med nästa meter. Tänk på att inte berömma hunden när Du kommer tillbaka till den med ett ”Nu var du duktigt” utan istället när den ÄR duktig dvs när Du ökar avstånd och störningar under träningen.

Avståndslydnad
När du inte når din hund med händerna. Hjälpmedel koppel eller lina

Förbudsträning
I en förbudssituation avbryt hunden med ett NEJ. Först alltså nej, sedan kan man förhindra hunden med hjälp av koppel eller lina att komma åt det förbjudna. Samtidigt som vid minsta kontakt backa bakåt och ge röstberöm och ett alternativ till det förbjudna såsom boll, godis eller en rolig övning. Allt för att bygga upp en för hunden rolig förväntan på att efter ett nej så får den ett alternativ.

Inkallning
Tränas aldrig i en förbudssituation.
Stå alltid stilla när Du kallar på hunden. Med hjälp av namnet och ett glatt och snärtigt KOM påkallar Du hundens uppmärksamhet samtidigt som du vänder dig om och tar en snabb språngmarsch. När hunden uppfattat att du kommer att försvinna tar den då raskt upp efterföljandet, försök då att berömma reaktionen för att få en bibehållen fart på hundens ingång. Ta emot hunden med ”öppen” famn och belöna med röst, förstärk med godis, boll eller något annat som får hunden att starta en förväntan tills nästa gång inkallning sker. Det ska löna sig alltid att komma på inkallning. Tänk på att jobba med rak rygg, så får Du hunden lättare in till kroppen, istället för att böja sig över hunden som kan uppfattas både som hot eller en lekinvit från dig med följden att hunden rör sig från dig. För att nå hunden är det bättre att böja benen när du klappar om den. När hunden alltid kommer kan Du med fördel lägga in ”u-svängen” i slutet så får du en med ordningsam inkallning. Beröm och lös upp hunden med frikommando.

Stanna
Ha hunden framför dig, bromsa lätt med linan och ge kommando. Beröm med lugn röst och gå alltid fram till hunden innan frikommando ges.

Lek med din hund

Bakåtlekar
Lek alltid med hunden med en rörelse bakåt så får Du en hund som söker Dig för att leka. Lätta ryckningar i en trasa eller liknade och med händerna dinglande neråt samtidigt som Du rör dig bakåt, så får Du en hund som söker upp dig och vill ha mera lek och med nosen puttande i Din hand. Bakåtlekar minskar avståndet mellan förare och hund. Lekar som typ ”nu kommer jag och tar dig” ökar oftast avståndet.

© Hundiq, Roffe Blom, 2004


<<<< Tillbaka