Metodisk hälsaträning

Vid hälsaträning tränar man gradvis i mycket små steg för att träna bort ett oönskat beteende, vanligtvis någon typ av rädsla. I detta fall handlar det om hundar som är rädda för främmande människor av en eller annan anledning. Man gör det genom att börja med sådana situationer som inte utlöser någon upprördhet eller rädsla och arbetar sig steg för steg mot de situationer som utlöser starka reaktioner från hunden.

Då en hund är rädd för främmande personer, som i detta fall, ska man göra en lista på alla de olika situationer som hunden reagerar på. Därefter ska man ordna dem i en följd från de som utlöser svag reaktion, upp till dem som utlöser stark reaktion. I samband med detta kan man även arbeta med mental aktivering samt i vissa fall även med något milt lugnande medel i avtagande styrka.

Det är viktigt att det är så lika avstånd som möjligt mellan varje steg. Dvs det får inte vara för stora skillnader mellan t.ex steg 4 och steg 5 . Är skillnaderna för stora kan hunden skrämmas och träningen kan då få motsatt effekt mot det avsedda. Naturligtvis ska man börja träna på steg 1, och det första steget ska innehålla så lite "retning" som möjligt, att det blir lätt för hunden att koncentrera sig på någonting annat, i det här fallet mot den erbjudna korvbiten. Det ska helst inte alls bli någon som helst negativ reaktion hos hunden. I vissa fall med hundar som är rädda för främmande människor får man börja med för hunden välkända människor.

Först då man med säkerhet kan konstatera att hunden inte reagerar negativt på steg 1, går man vidare till steg 2. Först då det ej finns minsta reaktion på det går man till steg 3, osv. Varje steg måste vara 100% lyckat innan man får gå vidare, hunden får inte visa den allra minsta reaktion på människan, (ja, det ska vara glädje, då).

Man måste tänka på att en hund kan läras att inte reagera på en speciell retning i en viss situation, men reaktionen kan trots det finnas kvar i andra situationer och miljöer. En hund kan hälsa på en främmande på ett ställe, men vara rädd på ett annat. Detta innebär att man alltså ska byta träningsplats då och då.

Man får inte göra några längre uppehåll i träningen. Helst bör man, för att nå ett varaktigt resultat, öva en liten stund varje dag!

Vid hälsaträningen gäller, vid samtliga steg utom 13 och 14, att man håller ut sin högerhand öppen med en liten "korvbit" som man erbjuder hunden. Figuranten ska inte säga någonting under steg 1 till 7. Under 8 till 12 kan man gärna tala lugnande med hunden, om den klarar av det. Steg 13 efterliknar en vanlig utställning så långt är möjligt. I steg 1 - 7 bör man använda sig av flera figuranter som sitter med 1,5 meters avstånd. Vid steg 8 - 12 går figurant två fram först då figurant ett är klar.

HälsaTräning steg för steg

 • Figuranterna sitter ned med ryggen mot hunden och håller en liten "korvbit" i handen en bit ut från kroppen. Hundföraren går fram till figuranten bakifrån då man kommer till figuranten stannar man och säger "hälsa". Då hunden tagit sin "korvbit" ur figurantens hand går man vidare till nästa figurant och upprepar proceduren.
 • Figuranten sitter ned med sidan emot hunden och blicken bortvänd från hunden. Hunden lockas dit genom att ägaren upprepar ordet "hälsa" flera gånger. I övrigt samma procedur som på steg 1.
 • Samma som steg 2 med den skillnaden att figuranten sitter ned med framsidan emot hunden, men med blicken bortvänd från hunden.
 • Figuranten står upp med ryggen emot hunden och håller en liten "korvbit" i ena handen som hunden får då den kommer fram.
 • Figuranten står upp med sidan emot hunden, ansiktet bortvänt från hunden och håller en liten "korvbit" i ena handen som hunden får då den kommer fram.
 • Figuranten står upp med framsidan emot hunden, ansiktet bortvänt från hunden och håller en liten "korvbit" i ena handen som hunden får då den kommer fram.
 • Figuranten står upp med framsidan emot hunden, tar en kort stunds ögonkontakt med hunden samtidigt som han erbjuder hunden en liten "korvbit" då den kommer fram.
 • Figuranten går emot hunden, men inte rakt emot den, utan mer som om denna tänker passera förbi. Figuranten tar ej ögonkontakt och då figuranten närmar sig hunden hukar han sig ned och erbjuder hunden en "korvbit"
  Figuranten går rakt emot hunden med en stunds ögonkontakt, då figuranten kommer fram till hunden sätter sig figuranten ned och erbjuder en "korvbit" och smeker den lätt på bringan.
 • Figuranten går rakt emot hunden med en stunds ögonkontakt, då figuranten kommer fram till hunden sätter sig figuranten ned och erbjuder en "korvbit" och smeker den lätt på bringan och manken.
 • Figuranten går rakt emot hunden med en stunds ögonkontakt, då figuranten kommer fram till hunden sätter sig figuranten ned och erbjuder en "korvbit" samtidigt som han smeker hunden över ryggen och "känner igenom" hunden.
 • Figuranten går rakt emot hunden med en stunds ögonkontakt, då figuranten kommer fram till hunden sätter sig figuranten ned och erbjuder en "korvbit" samtidigt som han smeker hunden över ryggen och "känner igenom" hunden, dessutom tittar han på hundens tänder.
 • En av figuranterna "leker" utställningsdomare - Steg 13 blir därmed det slutgiltiga steget i att få hunden att uppleva främmande människor som något positivt. Steg 13 skall efterlikna en riktig utställning så mycket som möjligt. Engagera gärna andra hundar som figuranthundar runt "ringen"
 • Anmäl hunden till utställning och lycka till!

© Hundiq, Roffe Blom, 2003


<<<< Tillbaka