Vad är en hundpsykolog?

Vi är idag ett sextiotal personer i Sverige som är specialutbildade av Anders Hallgren för att kunna analysera och träna hundproblem. Att vi valt att kalla oss hundpsykologer, och oftast kallas så av hundägare beror på att vi till en mycket stor del arbetar med hundpsykologiska problem.

Hundpsykolog är egentligen ingen titel, följaktligen kan vem som helst kalla sig för det. Själv har jag valt att kalla mig hundkonsult vilket innebär att jag i grunden är utbildad Immi-instruktör med vidareutbildning i att analysera och träna hundproblem. Däremot är jag godkänd och diplomerad hundpsykolog som innehar av instruktörsföreningen Immi utfärdat behörighetsbevis.

Det finns även de som kallar sig hundpsykologer utan att ha någon som helst utbildning. Det behöver i sig inte betyda att de inte är kunniga, men det gör det betydligt mycket svårare för hundägaren att veta vart han ska vända sig för att få kvalificerad hjälp, enda sättet är att fråga vilken utbildning personen i fråga har gått.

Om man väljer att gå till en av Immi:s behöriga hundpsykologer så vet man att personen har en ordentlig utbildning bakom sig. Ytterligare en fördel är att man kan vända sig till Immi med klagomål om man skulle vara missnöjd på ett eller annat sätt. En hundpsykolog från IMMI visar alltid sitt behörighetsbevis.

Att gå iväg till en hundpsykolog med sin hund ger förstås hundägaren förväntningar och förhoppningar, och naturligtvis ska hundägaren ha sådana, bara de är realistiska. Man bör och ska inte förvänta sig några snabba resultat. Att gå till en hundpsykolog är en början till en förändring av hunden. En hund som betett sig problematisk under en längre tid, kommer naturligtvis att kräva en längre tids träning för att bli bättre. Det är alltså Du som hundägare som har det stora ansvaret för själva träningen eftersom det är de dagliga övningarna hemma som ger resultat.

Så här går en hundproblemsutredning tillväga hos Hundiq:
Tillsammans analyserar vi varför hunden gör som den gör, och vad det är den egentligen gör, och framförallt vad det är som utlöser beteendet. Det är relativt vanligt att hundägare misstolkar sin hunds beteende och kroppsspråk.

Vi kartlägger även stressfaktorer. Många hundar är stressade och en stressad hund är oftast väldigt intensiv i sitt beteende.

Vi gör en anamnes (sjukdomsbild) för att ta reda på om det kan finnas några misstankar om hunden kanske har några sjukdomar eller om den har ont.

Vi gör även en kritisk inlärningsanalys. Kanske brister ledarskapet, kanske hundägarens eget beteende förstärker hundens beteende, utan att hundägaren är medveten om det.

Vi tolkar hundens egentliga problem. T.ex. en hund som är rädd för främmande människor är i allmänhet inte alls rädd - den är signalkänslig.

Efter avslutad utredning, lägger vi tillsammans med hundägaren upp en individuell tränings- och aktiveringsstrategi som hundägaren ska arbeta efter.

Efter tre veckors träningsperiod hemma, gör vi en uppföljning av resultatet. Därefter lägger vi upp en ny träningsstrategi om så skulle vara nödvändigt. Under dessa veckor förekommer telefonkontakt med hundägaren. Vid behov har vi ytterligare en uppföljning efter c:a två månader.

© Hundiq, Roffe Blom, 2004


<<<< Tillbaka