Klicker

När vi tränar våra hundar arbetar vi nästan uteslutande med operant inlärning vilket innebär att vi stegvis uppnår det önskvärda beteendet hos djuret genom att belöna på rätt sätt vid rätt tillfälle, hela tiden med ökade krav på svårighet innan belöning ges.

Operant betingning
När vi talar om inlärning menar vi "operant inlärning" vilket innebär att man ger en förstärkning, dvs en belöning, när djuret utför önskat beteende. Klicker-träning bygger på att inlärningen sker bit för bit och man jobbar hela med att hålla djuret motiverat för varje nytt steg.

Rätt använt är klickern ett fantastiskt instrument med vilket alla djur kan tränas. När vi tränar våra hundar är deras naturliga glädje över att vara aktiva och önskan att ha kontakt med oss ofta motivation nog. Vi belönar dem med klickern och en godbit men lika ofta med rösten. Allt i linje med vår strävan att inte bygga träningen enbart på djurens hungersdrift utan också på kontakt

Viktigt att tänka på när du tränar
Vi planerar alltid vår träning noga innan vi börjar träna genom att skriva ner en lista på viktiga punkter, sådant som vi alltid har i åtanke när vi tränar våra hundar.

Tänk efter:
Vilket mål har jag med träningen?
Vilken individ och med vilken karaktär ska jag träna?
Vilka risker finns för att jag och hunden ska missförstå varandra?
Hur ska jag undvika felaktigt beteende?
Kan jag dela upp monentet i fler delar?
Vad har jag för alternativa lösningar?

Vid träning av hundar får man ofta lära sig hur viktigt det är att vara konsekvent, trots detta så har vi i vår träning många gånger själv kommit längre med flexibilitet. Vid de tillfällen då hunden misslyckas och tröttnar på ett moment i träningen, skiftar vi helt enkelt till ett annat moment som vi vet att den kommer att lyckas med och sedan återgår vi till det första som då har betydligt större chans att lyckas.

Så här tränar du med klicker:
Alla hundar kan klickertränas och detta oberoende av vilken ras eller ålder din hund har. Metoden fungerar exakt lika bra på katter, råttor, fåglar och andra husdjur. Klickerträningen bygger inte på att man ger en order, den bygger i stället på att man ger djuret en positiv förstärkning av det önskvärda beteendet hos djuret med hjälp av ett klickljud, belöning och mängder av beröm.

Om du vill prova på att "klicka" din hund på egen hand tycker jag absolut att du ska läsa boken Hund & Delfin av Karen Pryor, Hundens Förlag, vilket är en oerhört intressant läsning för den som vill ha en introduktion i klickerträning.

Här nedan följer en del av de tips vid klickerträning som Karen Pryor ger i boken:

  • Använd en "klicker", en liten klickplatta i plast som ger ifrån sig ett distinkt ljud som hunden inte kopplar till någonting annat
  • Belöna hundens önskade beteende med någonting riktigt gott i början. Prova gärna med korv, blodpudding, lever, pannkaka eller någonting annat som hunden verkligen upplever som riktigt "smaskens"
  • Börja med att uppmuntra ett lätt beteende, t.ex. när hunden sitter eller går bredvid dig.
  • Klicka just när hunden utför det önskade beteendet, inte efteråt.
  • Klicka bara en gång.
  • Ge extra belöning. Om hunden gör något riktigt bra ge en "jackpot", (extra mycket beröm).
  • När hunden har lärt sig ett beteende är det dags att lägga in den retning som ska utlösa beteendet, ett ord eller handtecken. Klicka nu bara då det önskvärda beteendet sker i samband med retningen.
  • Hundens problembeteenden arbetar du bort genom att belöna rätt beteende. I stället för att "bråka" när hunden skäller kan du klicka då den är tyst.
  • Ha alltid en "klicker" till hands så att du kan fånga roliga och bra beteenden.

Källa: Hund & Delfin, Karen Pryor, Hundens Förlag, 1997

© Hundiq, Roffe Blom, 2003


<<<< Tillbaka