Träningstips

Hunden är ett flockdjur och varje flock har en ledare (som kallas Alfa-hund). När vi tar en valp från sin kull och tar hem den till oss kommer den att se dig som dess flockledare och ditt hem som sin nya lya. Innan valpen kommer till dig har den redan fått massor av erfarenheter genom tikens uppfostran. Bland annat har den lärt sig olika tonlägen. Och det är detta vi sedan kan utnyttja när vi vill kommunicera med vår hund. Tonläget är således betydligt mycket viktigare för hunden än de ord vi säger.

De tre tonlägena är "kommandotonen", "belöningstonen" samt "tillrättelsetonen". Kommandotonen är hävdande ton; du talar om för hunden vad den ska göra och du förväntar dig att hunden skall utföra ditt kommando. Belöningstonen använder vi när vi belönar vår hund då den gör rätt, en ton som ska vara uppmuntrande och trevlig. (t.ex. duktig hund, bra). Tillrättelsetonen använder vi oftast då vi säger "Nej" eller "Fy" vid oacceptabla beteenden.

Tänk på att det endast är med hjälp av belöning som vi kan få hunden att lära sig något bestående beteende, medan tillrättelsetonen endast stoppar hunden temporärt från att utföra felaktigt beteende. (t.ex. Om hunden jagar iväg efter en hare och vi använder tillrättelsetonen så slutar hunden att jaga, men då nästa hare dyker upp försöker hunden åter igen jaga iväg efter haren, vilket innebär att hunden egentligen vet att det är fel att jaga haren, men han gör det ändå, eftersom det är roligt, att han får "bannor" efteråt gör inte så mycket, han har ju fått göra något som är roligt).

I stället bör man vid ovanstående scenario gå tillväga på följande sätt; Då vi ser att hunden ser haren, men innan han har hunnit påbörja jakten, så belönar vi hunden med en godisbit, eller med hjälp av belöningsmetoden klicker. Detta upprepas varje gång som hunden ser en hare, här gäller det för husse och matte att vara oerhört snabba med att belöna hunden. Resultatet blir att hunden förknippar haren med att man ska söka kontakt med husse eller matte för att få en godisbit.

16 A och O i träningen

 1. Konsekvens lönar sig! Använd alltid samma ord när du tränar (t.ex. om du håller på att träna "ligg", säg inte "ligg ner" eller "lägg dig" utan håll dig till "ligg"). Här gör vi många gånger felet att vi först säger "ligg" till hunden, och då hunden inte lägger sig omedelbart är vi där och säger "jag sa ligg ner" eller något liknande. Vill vi att hunden ska ligga på kommandot "ligg" måste vi också hålla oss till det ordet när vi tränar. Samma problem är väldigt vanligt då vi tränar "Fot"; Vi säger först "Fot" till hunden, och då vi behöver korrigera honom brukar det låta något i stil med "jag sa fot", "bättre" eller liknande och det gör att hunden lär sig att gå "fot" på kommandot "bättre". VAR KONSEKVENT!
 2. Introducera nya kommandoord sakta och helst efter att hunden kan utföra det beteendet som du lärt honom. (t.ex. om du lärt hunden att sitta genom att hålla en godisbit framför honom, så lägger du in kommandoordet först när han sätter sig varje gång du håller godisbiten framför honom. Precis när han påbörjar sittandet säger du "sitt" och ger honom godisbiten). På det här sättet lyckas ju hunden sätta sig 100% av de gångerna du säger sitt, och på det sättet lär sig hunden att associera "sitt" med att sätta sig.
 3. Låt träningspassen vara roliga både för dig och för hunden. Lek gärna en liten stund med hunden innan du börjar träna. Om du är på dåligt humör, låt bli att träna.
 4. Låt träningspassen vara korta (speciellt i början). Börja med bara tre till fem minuter för att senare öka till tio minuter. Håll aldrig på mer än fem minuter innan du tar paus. Tänk på att pausen ska vara tråkig, det är träningen som ska vara det roliga!
 5. Tålamod! Tålamod! Tålamod! Inte för att hunden skulle vara svår att lära, tvärtom, men vi hundägare verkar ha en inbyggd förmåga att förvänta oss för mycket av hunden och då den inte lyckas blir vi på dåligt humör, vilket vi låter gå ut över hunden, och så var det träningspasset förstört. Förlora inte humöret, och avsluta alltid träningspassen med något som hunden kan.
 6. Avsluta träningen innan du eller hunden har tröttnat!
 7. Använd ett riktigt gott godis som belöning, inte hundens vanliga "matkulor", gärna kokt torkad lever, blodpudding, korv eller liknande.
 8. Var ärlig, mot både dig själv och hunden. Håll reda på vad du gör, se till att endast belöna och berömma det rätta beteendet, vilket gör att hunden lär sig rätt beteende snabbare och efter bara några gånger. Om du är ouppmärksam och sen med belöningen gör du jobbet bara svårare för dig själv och hunden.
 9. Straffa aldrig! Om hunden utför momentet felaktigt så beror det oftast på att vi inte har lärt hunden på rätt sätt. Om hunden utför felaktig handling, t.ex. lägger sig ned då vi säger "sitt" är det bästa att ignorera hunden, gå ifrån den och då den åter kommer fram till oss, säger vi "sitt" och belönar då hunden gör rätt.
 10. Undvik att använda hundens namn vid t.ex. inkallning, säg bara "hit" eller "kom" inte "Killer Hit" eller liknande vilket lätt blir ett dubbelkommando.
 11. När du börjar att träna med din hund gör det helst på samma plats i början. Leta upp en plats där det inte finns alltför mycket störningar runt omkring. Det är därför hundar har så svårt att lära sig något när man går en hundkurs, det finns alldeles för mycket störande moment runt om. För att träningen ska bli effektiv och lyckas ska det bara vara du och hunden och inga störande moment. När hunden kan utföra momentet kan man så sakteliga lägga in mer och mer störningar.
 12. Spring aldrig efter hunden och ta tag i honom! Om han inte kommer till dig gå iväg åt andra hållet och sätt dig ned med ryggen mot hunden, när hunden kommer till dig ger du honom belöningen samtidigt som du säger "Hit". Om du börjar jaga eller slå hunden kan du göra hunden rädd och handskygg och kan sedan vara omöjlig att träna.
 13. Variera röstläget! Belöning ska naturligtvis ges med en glad och vänlig ton, det spelar inte så stor roll om du säger "bra", "duktig" eller liknande bara du håller dig till samma ord. När hunden kan momentet använder du kommandotonen som är mer begärande. Och då hunden utför moment som han kan på felaktigt sätt tillrättavisar vi med tillrättelsetonen.
 14. Se till att hunden tycker att träningen är rolig. Enklaste sättet att få hunden att tycka det är roligt är att man har roligt själv. Tycker man själv att träningen är tråkig så tycker hunden också det. Om du däremot är full av entusiasm kommer det att smitta av sig på hunden.
 15. Tänk på att aldrig korrigera eller tillrättavisa hunden med bestraffning, då du håller på att lära hunden något nytt. Lirka och locka fram det resultat du vill ha genom att belöna när hunden gör rätt och nonchalera hunden då den ej utför det önskvärda beteendet.
 16. Då vi först lär en hund något nytt, ska det ske i följande steg; visa hunden tydligt vad vi vill, belöna hunden när den gör rätt och när han utför momentet säger du det kommandoord som du valt. När hunden kan övningen ger vi kommando, tillrättavisar om det blir fel och belönar när det blir rätt.

© Hundiq, Roffe Blom, 2003


<<<< Tillbaka