Utbildningar
Psykologi A S:t Görans Gymnasium

1979

Hundpsykologi och hundbeteende TBV, Sollentuna
1988
Inlärningspsykologi Hundpsykolog Anders Hallgren
1993
Stress och aktivering Hundpsykolog Marie Hansson
1993
Etologi Etolog Lars Fält
1993
Kontakt Hundpsykolog Annika Erixon
1993
Praktisk träning Hundpsykolog Annika Erixon
1993
Instruktörspraktik Hundpsykolog Anders Hallgren
1993
Kantarellsöksinstruktör Hundpsykolog Anders Hallgren
1994
Introduktion i beteendeanalys och terapi Hundpsykolog Anders Hallgren
1995
Sjukdomar och smärta rel. till problembeteenden Veterinär Håkan Björklund
1995
Fysiologi, anatomi, och chiropraktik Chiropraktor Inger Shönning

1995

Biologisk analys och bioterapi Hundpsykolog David Sehlin
1995
Fördjupad etologi Etolog Kerstin Malm
1995
Analys och terapi av olika problembeteenden Hundpsykolog Anders Hallgren
1995
Service- och signalhundsinstruktör Hundpsykolog Marie Fogelqvist
1998
Inlärningsmetodik, teambuilding LRF Konsult

1999

Positiv inlärningspsykologi, Gruppdynamik Dax Personalutveckling

1999

Mediekommunikation NTI-skolan

1999

Pedagogik Yrkesutbildarna/Mälardalens Högskola

2000

Inlärningsmetodik hos människa Yrkesutbildarna/Mälardalens Högskola

2001

Kursmetodik Yrkesutbildarna/Mälardalens Högskola

2002

Arbetssätt och lärande Yrkesutbildarna/Mälardalens Högskola

2003

Hundens Beteendebiologi Etolog Per Jensen, Linköpings Universitet

2005

Kommunikation och kognition i djurvärlden Etolog Sverre Sjölander, Linköpings Universitet

2005

Hunddjurens evolution och zoologiska systematik Etolog Sverre Sjölander, Linköpings Universitet

2005

Hundens domesticering Etolog Per Jensen, Linköpings Universitet

2005

Vargens biologi, beteende och kommunikation Zoolog Mats Amundin, Linköpings Universitet

2005

Hundens beteendegenetik Etolog Per Jensen, Linköpings Universitet

2005

Hundens sociala beteende Etolog Sverre Sjölander, Linköpings Universitet

2005

Hundens sociala flockliv Hundpsykolog David Sehlin, Linköpings Universitet

2005

Hundens sinnen och dess behov Fil. Kand. Tomas Östholm, Linköpings Universitet

2005

Utbildning till testledare lämplighetstest Svenska Service- och Signalhundsförbundet
Anne-Chatrine ”Ankan” Edoff, Curt Blixt
2012
SMART Hundutbildning Yrsa Franzen Görnerup, Hundpsykolog 2018
Utbildning Figurant BPH Almunge Hundcenter, Anne ”Titti” Karlström
2023

 

Uppdrag
Testledare på Lämplighetstester Svenska Service- och Signalhundsförbundet

2012-2017

Kurslärare på Inprovningar Svenska Service- och Signalhundsförbundet

2008-2013

Kurslärare på Förarutbildningar Svenska Service- och Signalhundsförbundet 2008-2019
Testledare/examinator på Examen Svenska Service- och Signalhundsförbundet 2008-2019
Testledare/bedömare på Årsprov Svenska Service- och Signalhundsförbundet 2009-2019
Kurslärare/ansv. på SoS instruktörsutbildning Svenska Service- och Signalhundsförbundet 2008-2016
Utbildning servicehund Svenska Service- och Signalhundsförbundet 2008-2019
Utbildning diabeteshund Svenska Service- och Signalhundsförbundet 2008-2019
Utbildning signalhund Svenska Service- och Signalhundsförbundet 2008-2019
Utbildning epilepsihund Svenska Service- och Signalhundsförbundet 2008-2019
Assistanshundsinstruktör Svenska Kennelklubben 2012-2014
Assistanshundsinstruktör Svenska Brukshundklubben 2020-
Assistanshundscoach Hundiq Assistanshund 2024-

 

Föredrag och kortkurser
Behandling av små barn med autism
Debra Buttram, Italien

2005

Hunden som medterapeut i behandling
Alon Wasserman, Terapeut, Israel

2005

Hund som hjälpmedel vid behandling
Debra Buttram, Italien

2005

Socioekonomiska effekter av hundinnehav
Kurt Kotrschal, Österrike

2005

Assistanshundar ger ökad livskvalitet
Charlotte Sommerfeld, Hundpsykolog

2005

Blir fångvården bättre med hundar?
Ann Britt Grünewald

2005

Kommunikation mellan hund och människa
Sverre Sjölander, Professor i zoologi

2005

Samhällets syn på assistanshundar
Charlotte Sommerfeld, Hundpsykolog
2005
Hunden som hälsovårdare
Kurt Kotrschal, Österrike
2005
Hundar i behandling av alzheimerpatienter
Debra Buttram, Italien
2005
Hundar i palliativ vård vid livets slutskede
Peter Strang
2005
Vargforskningen i dag
Håkan Strand, Vargforskare
2005
Vargen och hundens ursprung i vargen
Runar Naess, Vargbeteendeanalytiker
2005
Från varg till hund - förändringar i hjärnan
Peter Saetre, Forskare i evolutionsbiologi
2005
Medfött eller inlärt?
Sverre Sjölander, Professor i zoologi
2005
Faktorer vid inlärning
Lars Fält, Biolog
2005
Om smärta och lidande hos djur
Torgny Jeneskog, Universitetsveterinär
2005
Hälsa och välfärd hos djur
Henrik Lerner, Dokt. i fil och biolog
2005
Hur mycket behöver hunden sova?
Kerstin Olsson, Prof. i husdjurens fysiologi
2005
Hundar, hunger och hjärnan
Helena Åkerberg, Doktorand, Farmakologi
2005
Hundens sinnen
Dr Fabienne Dethioux, MRCVS
2005
Luktsinnet
Mikael Carlsson, Forskare kemisk ekologi
2005
Luktminnet
Steven Nordin, Docent i psykologi
2005
Språkutveckling i en tvåartskultur
Pär Segerdahl, Docent i filosofi
2005
Relation mellan människa och hund
Monica Libell, Fil.dr. ide- och lärdomshistoria
2005
Djurens beteende
Per Jensen, Etolog

2005

Hjärnans belöningssystem
Lars Olson, Professor Neurobiologi

2005

Hjärnans utveckling
Hugo Lagerkrantz, Prof Karolinska Institutet

2005

Är hund och varg samma rovdjur?
Runar Naess, Vargbeteendeanalytiker
2007
Löshundjakt eller varg - möjlig kombination?
Tobias Gustavssom, HundCampus
2007
Hur skiljer sig forskning och verklighet åt?
Margareta Håkansson, Doktorand Göteborgs univ.
2007
Barns utv. av empati med hjälp av hundar
Andrea Beetz, Psykolog, University of Erlangen
2007
Sällskapsdjur som stöd i vård av ungdomar
Bengt-Åke Ögren, Stiftsadjunkt Skara stift
2007
Oxytocinets läkande verkan
Kerstin Uvnäs-Moberg, Prof. Djurfysiologi
2007
Sällskapsdjurens psykologiska effekter
Viveca Löwdahl, Leg. psykolog, Danderyds Sjukhus
2007
Djurens betydelse för människan livskvalitet
Barbro Beck-Friis, Prof. Geriatrik
2007
Hjärt och lungräddning
Sv. Service- och Signalhundsförbundet
2007
Erfarenheter från Uppsala kommun
Cecilia Forss, Kommunalråd, Uppsala
2007
Kundrelationer/Kundbemötande
Tina Strand, Transcom
2008
Raskunskap

Dr. Karen Halligan, SPCALA
Amy Shojai, Behavior Consultant
Dr. Nicholas Dodman
Tyson Kilmer, Dog Trainer
Andrea Arden, Dog Trainer
Xavier Santiago, AKC Event Dog Handler
Victoria Wells, Bahavior Consultant, ASPCA
Karen Luchini, Cert. Canine Rehab Specialist

2010
Människa & Djur: För Livet 1-4 juli
Mängd olika föreläsare och forskningsrapporter
2010
Hundens utvecklingshistoria
Michael Christman, DACoA, Chairman
John Fondon, Evoulutionsbiolog
Alice Moon-Fanelli, Etolog
James Serpell, Zoolog
Adam Miklost, Etolog
2010
Från idé till program – om Hundkoll m.m.
Ingvar Ernblad, Producent
2010
Om Go´kvälls instruktör
Barbro Börjesson (hundtränare)

2010

Om Go´kvälls hundinslag
Lotta Strömland (producent)
2010
Hundcoachen i TV - Hur går det till?
Fredrik Steen
2010
Görel – hundinstruktören från helvetet
Klara Zimmergren, skådespelerska
2010
Cesar Millans metoder i Sverige
Bengt Rödseth, Gyllerboda Hundcenter
2010
Vilka regler gäller när hund medverkar i tv?
Anna Lindgren, Jordbruksverket
2010
Ägarens betydelse vid hundproblem
Linda Atmer, Biolog
2010
”Energiernas” betydelse för hundträningen
Hanno Essèn, Docent i teoretisk fysik
2010
Social organisation hos hundar
Per Jensen, Proffessor i etologi
2010
Makeover-programmens kulturella betydelse
Anna Edin, fil dr i medie- och kommunikation
2010
Bakom symtomen
Anders Hallgren, Psykolog
2010
Så har hundprogrammen påverkat
Reino Oskarsson, Dressör
2010
Vem vill hjärna vara stressad?
Cilla Danielsson, Coach och utbildare
2010
För- och nackdelar med hund-tv
Memea Mohlin (hundägarcoach)
2010
Hunden i tv, i dag och i framtiden
Fredrik Steen (hundtränare)
Per Jensen (professor i etologi)
Jeppe Stridh (Hundkoll)
Åsa Hagelstedt (Djurskyddet Sverige)
Bengt Rödseth (Gyllerboda Hundcenter)
Maria Yttermyr (klickertränare)
Reino Oskarsson (dressör)
Ingrid Tapper (biolog)
Ingvar Ernblad (producent)
Åsa Klint (Svenska brukshundsklubben)
Memea Mohlin (hundägarcoach)
Curt Blixt (mentalbeskrivare m.m.)
Staffan Thorman (förbundsordf. Sv. Brukshundsklubben)
Hans Rosenberg (Svenska kennelklubben)
Anna Lindgren (Jordbruksverket)
Sven Stenson (kriminalinspektör)
Carin Holmberg (fil. dr. i sociologi)
Lotta Lejdström (tv-hundtränare)
Eva Eriksmarck (Djurskyddsinspektörerna)
Lars Werdelin (paleontolog)
Klara Zimmergren (skådespelerska)
Linda Karlsson (Jordbruksverket)
2010
Hjärt och lungräddning (HLR)
Res-Q
2011
AED / Hjärtstartare
Res-Q
2011
Barndom under kontroll
Richard Trembley, Psykolog
2011

Epilepsihundsutbildning för servicehundsförare

Jessica Jönsson, ordf. Sv. SoS-förbundet
Anna Eksell ordf. Epilepsiförbundets ungdomssektion
Epilepsihundsförare Britta Blomqvist
Epilepsihundsförare Emma
Epilepsihundstränare Kerstin Jonson
Epilepsiprojektets projektledare Karin Paulsson

2011
Hundens kommunikationssignaler
Memea Mohlin, Hundägarcoach
2011
Lathunden och spindeldiagram
Ingrid Tapper, Etolog
2011
Uppfödning av tjänstehundar
Erik Wilsson, chef Försvarets avelsstation
2011
Sexuell prägling hos djur
Hanna Aronsson, Fil Dr Etologi
2011
Valpars anknytning till dofter
Patrick Pageat, Etolog
2011
Epigenitik - mellan arv och miljö
Per Jensen, Etolog
2011
Regler kring hunduppfödning
Sara Dufva Lundquist, Veterinär jordbruksverket
2011
Sexuell selektion
Hanne Løvlie, Forskare etologi
2011
Historiska hundtyper
Nicolette Salmon Hillbertz, Forskare molekylär genetik
2011
Hundens genetiska bas
Peter Savolainen, Genetikforskare
2011
Feedback och förstärkning -
kommunikation och normer
Jan Fellenius, Psykolog
2012
BPH och funktionstester
Anne-Chaterine "Ankan" Edoff
2012
Rädslor, aggressioner och stress hos hund
Ingrid Tapper, Etolog
2012
VGW-Bältets fördelar vid hundproblem
Lena Lundby, Hundpsykolog
2012
Fördjupad raskunskap
Kristina Mårtensson, Hundpsykolog
2012
Stress hos hund
Anna-Maria Svedberg, Etolog
2013
Att förstå lärande
Dan Porsfelt, Socialpsykolog
2013
Den formbara hjärnan
Jenny Nyberg, Hjärnforskare
2013
Lukten och immunförsvaret
Stephanie Anja Juran, Forskare i psykologi
2013
Vår benägenhet att straffa
Ben Kenward, Docent i psykologi
2013
Kastration och beteende
Gry Løberg, Etolog
2013
Universitetkunskaper och hundkunskap
Lina Roth, Etolog
2013
Att träna hund i praktiken
Emma Willblad, Hundtränare och hundinstruktör
2013
Vetenskap vs. pseudovetenskap
Christine Öberg, Biolog
2013
Hunden i fångvården
Annika Östberg, Dressör
2013
Hundkursernas "Dolda läroplan"
Anders Hallgren, Psykolog
2013
Specialsök
Tobias Gustavsson, SWDI
2014
Mentalbeskrivning hund (MH)
Veronica Nilsson, Testledare MH och MT
2014
Mentaltest – del i korning (MT)
Veronica Nilsson, Testledare MH och MT
2014
Hundens inre liv
Per Jensen, Etolog Linköpings Universitet
2014
Om att träna en diabeteshund
Malin Nyman, Förare
Yrsa Franzén-Görnerup, Assistanshundsinstruktör
2015
Hur tänker djur?
Brian Hare, Evolutionsantropolog
Kathryn Lord, Etolog
Martin Stevens, Sinnesbiolog
2015
Att vara förälder till skolbarn med diabetes
Malin Nyman
2015
Diabetes i skolan - 2008 vs. 2015
Stefan Särnblad, Överläkare, Universitetslektor
2015
Nose Work
Daisy Quick, Instruktör Nose Work
2017
Hundens beteeden
Helena Högberg Holm, Hundpsskolog
2017
Att vara hundägare
Klara Zimmergren
2017
Jihdes diabetes - En match för livet
Peter Jihde, Journalist
2018
Psykisk ohälsa i LSS
Camilla Kallenbäck, Beteendeanalytiker
2018
Att bli behövd och tagen i anspråk
Pär Johansson, Grundare Glada Hudik
2018
Socialstyrelsens stöd vid förskrivning
Jeanette Adolfsson, Utredare Socialstyrelsen
2018
Digital delaktighet vid funktionsnedsättning
Kerstin Gatu, Arbetsterapeut Mora Folkhögskola
2018
Så ser vi på LSS
Tuva Lund, Ordf. social- & omsorgsnämnden Botkyrka
2018
LSS - Frihet värd att bevaras
Bengt Eliasson, Riksdagsled. Social- & Kulturutskott
2018
Så arbetar vi med LSS i Göteborg
Caroline Nielsen Enhetschef Funktionshinder, Göteborg
2018
Den missuppfattade hunden
Per Jensen, Etolog Linköpings Universitet
2018
HLR för hund och katt
Johanna Miemois, Veterinär Djursjukhuset Albano
2020
Diabeteshund - att leva och träna en medicinskt alarmerande servicehund
Jenny Wiksten, Förare, Svenska Service- och Signalhundsförbundet
2022
Hantering NPF och självkontroll
Agnes Serfözö, Nära Assistans AB
2022
Epilepsuhund - att leva och träna en medicinskt alarmerande servicehund
Xana De Silva, Förare, Svenska Service- och Signalhundsförbundet
2022
Första året med första ledarhunden
Åsa Engman, SLHF, Sveriges Ledarhundsförare
2022
Konsten att kommunicera med djur Carina Flood, Mediumskolan 2022
NPF-hund (ADHD) - att leva och träna en hund för psykisk ohälsa

Karin Nymeri, Förare, Svenska Service- och Signalhundsförbundet

2022
Så arbetar ledarhunden SLHF, Sveriges Ledarhundsförare 2022
Assessing dogs for animal-assisted interventions
IAHAIO, International Association of Human-Animal Interaction Organizations

2022

HLR för funktionshindrade Addera Assistans AB 2022
Så arbetar pedagoghunden Svenska PedagogHundsinstitutet 2022
Hundens språk Hund Helt Enkelt 2023
Spring dit jag pekar - Hur svårt kan det vara? Klickerförlaget 2023

Våld i nära relation - VOOV
Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta

Patrik Ernby, ordförande VOOV
Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta
2023
Berika din hund i vardagen David Sehlin, kynolog 2024
Alla hundar tycker inte om att jobba, eller?
Mikaela Holegård, hundinstruktör 2024
Tillgängligheten för assistanshundsförare
Finn Hellman, ledarhundsförare 2024

<<<< Tillbaka