Utbildning till asssistanshund

Hur utbildningen ser ut och är upplagd varierar beroende på förare och hund. Det finns dessutom olika utbildningsvägar att välja mellan.

Alla hundar, oavsett utbildningsväg, ska lämplighetstestas. Denna test genomförs efter att föraren ansökt och antagits till utbildning.

Innan man påbörjar utbildning av en hund till assistanshund ska hunden genomgå ett särskilt lämplighetstest. Det består dels av ett vanligt BPH (Beteende och personlighetsbeskrivning) och dels en utökad testdel (inprovning).

Då ekipaget går BPH-banan förs protokoll, som man bilägger sin ansökan om utbildning. Hunden observeras med målsättningen att dokumentera beteenden som kan vara olämpliga för den blivande assistanshunden.

Detta är betydelsefullt av två skäl: att detektera direkt olämpliga hundar, dvs potentiellt samhällsfarliga, aggressiva hundar som inte kan hantera testet utan risk för den egna välfärden (tydlig grad av rädsla) samt att identifiera möjliga problembeteenden till stöd för beslut om hunden ska påbörja utbildning eller ej

Svenska Brukshundklubben anordnar lämplighetstest som genomförs innan ekipaget kan påbörja sin utbildning till assistanshundekipage.

Syftet med lämplighetstestet är att avgöra huruvida ett ekipage anses kunna genomföra utbildningen och vara en god representant för assistanshundverksamheten i Sverige.
Inför lämplighetstestet

Innan ett lämplighetstest kan genomföras ska din hund ha genomfört ett BPH med skott. För att protokollet från BPH ska hinna bearbetas och registreras i tid för lämplighetstest så måste det gå minst två veckor mellan BPH och lämplighetstest.

Det är din SBK-certifierade assistanshundinstruktör som anmäler dig och din hund till lämplighetstest. För att hitta en lista på assistanshundinstruktörer se fliken Instruktörer hos oss.

Under lämplighetstestet
Själva lämplighetstestet för assistanshundekipage genomförs i stadsmiljö, där du och din hund testas i en variation av miljöer och situationer, som representerar era verkliga och kommande arbetssituationer.

Under testet tittar vi också på din hunds miljöfastet, på er förmåga att kommunicera med varandra, din hunds samarbetsvilja, engagemang i andra människor och hundar och din hunds förmåga att lära. All typer av aggression/försvar är icke godkända beteenden och hundar som uppvisar det kommer inte att godkännas för utbildning till assistanshund. Andra beteenden som är diskvalificerande är rädslor som hunden inte kan övervinna.


Efter lämplighetstestet
När ekipaget har genomgått och blivit godkända på ett lämplighetstest fyller du och din assistanshunds-instruktör i ett måldokument som ni båda signerar och skickar till projektledaren på SBK:s kansli.


<<<< Tillbaka