Beteendeanalytiker

Mål:

Målet med denna fortbildning för instruktörer och andra som arbetar med hund är att genom föredrag, grupparbeten, diskussioner göra en djupdykning i vad som är ett hundproblem och vad som är ett hundägarproblem. Vad kännetecknar en typisk problemhund. Genom att tillämpa etologiska kunskaper kan man tolka beteendet för att se vart problemet kan ha uppkommit.


Innehåll:

Vi går tillsammans genom en mängd olika analysinstrument såsom; beteendeanalys, problemanalys, stressanalys, hormonell analys, inlärningsanalys, smärtanalys, sjukdoms-analys, Poff-analys och social behovsanalys.


Omfattning:

Utbildningen omfattar 15 tim varav lördag 9 tim (10.00-21.00) och söndag 6 tim, (9.00-16.00).


Kursstarter:

Ej inplanerad - anmäl intresse


Undervisningen:

15 timmar som sker genom praktik, föreläsningar, grupparbeten,


Huvudlärare:

Roffe Blom, Riikka Blom m.fl


Förkunskaper:

För att antagas på utbildningen ska eleven idag arbeta med hund såsom hundinstruktör, djursjukvårdare, hunddagispersonal, uppfödare eller dylikt samt ha fyllt 18 år.


Pris:

4.450 kr (litteratur, kost och logi ingår inte). Bindande anmälan.


Betalning:

Kursavgiften inbetalas minst 1 vecka före kursstart.


Frågor?

Kontakta Roffe på 076-2041060 eller roffe@hundiq.se


<<<< Tillbaka