Hunden Människan Relationen

Som läsare kommer du att få ta del av en text som vill förmedla en helhetssyn och att vårt förhållningssätt kommer från våra värderingar, inte från vetenskapen. En bok som innefattar praktisk erfarenhet, teoretisk kunskap, god känsla och ett respektfullt synsätt för våra fyrbenta följeslagare.

Här presenteras inga "sanningar". Man får aldrig förväxla forskning med sanning. Varje undersökning, varje forskningsrapport kan bara belysa en liten del av verkligheten. Forskarnas verksamhet är inte heller fri från värderingar. Egna tolkningar och bedömningar går inte att undvika då man styrs av sin egen bakgrund, livssyn och kultur. Boken blir förhoppningsvis en hjälp att hitta "riktningen", att få hjälp och stöd, i en informationsflod av hypoteser, teorier, undersökningar och slutsatser.

Författare: Malm, Kerstin
Antal sidor: 141
Förlag: K.Malm Tanke i Tryck
ISBN: 9197559105
Illustratör: Dag Einarsson


<<<< Tillbaka