Rädsla och separationsproblem hos hundar

Rädsla är något vi alla känner ibland. Vi lägger in olika tolkningar av vad vår rädsla är. Rädslan kan också variera från lätt oro eller svag rädsla som är knuten till något förståeligt till att vara panikartad eller mer ångestliknande utan påtaglig orsak. Rädsla och oro är vanligt hos hundar och något som många ägare upplever som besvärligt.

Det finns många gemensamma nämnare mellan rädsla och att hundar har svårt att vara ensamma. Många hundar lider av att de inte kan koppla av och känna sig lugna då de är ensamma. Ofta är det inte bara frågan om att hunden inte kan koppla av, utan hunden kan visa mycket kraftiga symtom på oro, stress och dålig välfärd. Det är viktigt att inse vår begränsning i att tolka vad hundarna känner och variationen mellan hundar.

Genom en utredande text och fallbeskrivningar ges läsaren en insyn i problematiken runt rädsla och separationsproblem.

Författare: Malm, Kerstin
Antal sidor: 128
Förlag: K.Malm Tanke i Tryck
ISBN: 9197559113
Illustratör: Dag Einarsson


<<<< Tillbaka