Alfasyndromet - om ledarskap och rangordning hos hundar

I boken Alfasyndromet - om ledarskap och rangordning hos hundar ger författaren Anders Hallgren sin syn på vad uttryck som alfaroll, dominans, ledarskap och rangordning står för. Han skriver om hur man historiskt har sett på dessa begrepp och hur de påverkar hundförarens syn på uppfostran av hunden idag.

De här begreppen uppfattas olika beroende på erfarenheter, värderingar och kunskaper. Mer auktoritära personer propagerar vanligtvis för hårdare träningsmetoder och tolkar ledarskap som något dominerande och kontrollerande där man förutsätter att dominans eller ledarskap krävs för att en hund ska lära sig att lyda. Mindre auktoritära personer tolkar istället ledarskap som vägvisande och initiativtagande och hävdar att dominans inte alls är en förutsättning för hundens inlärning. I stället menar man att inlärning mest av allt bygger på motivation.

Anders Hallgren vill med den här boken ge en djupare förståelse av ledarskap och rangordning hos hundar eftersom begreppen idag ofta är missförstådda och missbrukade. Han framhåller att vi i träningssammanhang borde bortse från vår roll som ledare och mer koncentrera oss på att bli bra som lärare. Vi borde byta ledarskap mot lärarskap och rangordning mot kamratskap.

Innehållet i den här boken kommer att ändra många hundägares syn på sin hund, speciellt om man tidigare har haft en auktoritär inställning till hunduppfostran. Anders Hallgren klargör begrepp som dominans, rangordning och status vilket hjälper den hundintresserade att bättre förstå människans bästa vän – hunden.

Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog och den som har grundlagt och utvecklat hundpsykologin. Han har skrivit ett tjugotal böcker i ämnet och har även utbildat andra hundpsykologer både i Sverige och utomlands. Han har tidigare givit ut Problemhund och hundproblem, Lyckliga lydiga hundar och Uppslagsbok i hundpsykologi på ICA bokförlag.

Fotografen Eivor Rasehorn har, med sin långa erfarenhet som djurfotograf, blivit känd, erkänd och uppskattad för sin förmåga att fånga djuren i just det rätta ögonblicket med sin kamera

Författare: Anders Hallgren
Fotograf: Eivor Rasehorn
Illustratör: Linda Andersson
Förlag: Ica Bokförlag
Bandtyp: Inbunden
Språk: Svenska Utgiven: 200603
Antal sidor: 96
Upplaga: 1, Vikt i gram: 420
ISBN10: 9153427319
ISBN13: 9789153427315


<<<< Tillbaka