Assistanshundinstruktör

Mål:

Att kunna utbilda servicehundar åt fysiskt funktionshindrade, signalhundar åt hörselnedsatta personer, samt utbilda Medical Alert Dogs för diabetes och epilepsi.


Innehåll:

Praktik med egen hund, inlärningsmetodik, inlärningspsykologi, regler, lagar och bestämmelser, kursupplägg, fallbeskrivningar, individuell träning, pedagogik, luktdiskriminering, samt träningsplanering, journalbladsföring, protokoll etc.


Omfattning:

150 tim, varav 90 tim lärarledda lektioner vid delkursträffarna.
10 tim som enskilt fördjupningsarbete
10 tim inläsning av kurslitteratur
c:a 40 tim (under ett år) utbildning av praktikhund

Assistanshundsinstruktörssutbildningen sträcker sig över 5 helger Fre 3 tim, Lör 8 tim, Sön 7 tim.


Kursstarter:

Ingen inplanerad - se http://www.soshund.se/om-sos_k2/bli-sos-instruktor/


Undervisningen:

Sker genom praktik, föreläsningar, grupparbeten, hemarbete samt med såväl egen hund som projekthund mellan delkurserna,


Lärare:

Roffe Blom m. fl.


Förkunskaper:

För att antagas på assistanshundsinstruktörsutbildning ska eleven ha fyllt 22 år och ha en instruktörsutbildning med ”mjuk” ideologi. Klickerkunskaper i teori och praktik. Önskvärt med längre praktisk erfarenhet av kurser och hundägare.


Pris:

22.250 kr (litteratur, kost och logi ingår inte).

 

Om man vill delbetala utbildningen går detta alldeles utmärkt. Kostnaden för utbildningen blir då 3600:-/månad i 7 månader.
Totalkostnad blir vid delbetalning 25.200:-


Betalning:

Kursavgiften ska vara betald minst 1 vecka innan kursstart.


Frågor?

Kontakta Roffe på 076-2041060 eller roffe@hundiq.se


<<<< Tillbaka