Hundpsykolog

Mål:

Efter genomgången godkänd utbildning skall eleven kunna genomföra en utredning av problembeteenden hos hundar i alla åldrar och skall kunna samarbeta med veterinärer och andra nyckelpersoner. Dessutom kunna använda sig av Hundiq:s olika beteendeanalyser och statistikformulär som sedan regelbundet skall sammanställas. Detta för att det skall finnas en "röd tråd" vid hundproblemsutredningar genomförda av Hundigutbildade..


Innehåll:

Fördjupad etologi, Hundens beteendebiologi, analysmetoder, fysiska orsaker till problembeteende, fysioterapi, rädsla och aggressivitet, beteendeanalys, riskanalys, problemanalys, stressanalys, hormonell analys, inlärningsanalys, smärtanalys, sjukdomsanalys, social behovsanalys.


Omfattning:

Hundpsykologutbildningen omfattar 180 timmar och fördelas enligt följande:

  • 120 tim genomförs vid de träffar och samlingar som arrangeras med närvaro av lärare
  • 40 tim enskilt projektarbete (minst 3 projekthundar)
  • 20 tim som enskilt arbete med inläsning av kurslitteratur

Hundpsykologutbildningen sträcker sig över 6 tillfällen varav:
Fredag 3 tim, Lördag 10 tim och Söndag 7 tim.

 

Läs hela omfattningen


Kursplats:

Hundiq, Västeråsvägen 9, Köping


Kursstart:

Ingen kursstart inplanerad 2015 - sänd intresseanmälan


Kursdatum:

Uppstart (29 -31 augusti)

Startar vid 5 anmälda.

 

** 40 tim enskilt projektarbete (minst 3 projekthundar). Redovisning av projekthundar skall ske skriftligt och innehålla: Anamnes, problembeskrivning, analysresultat, rekommenderade åtgärder, prognos samt uppföljning av resultat.


Undervisningen:

Sker genom praktik, föreläsningar,


Kurslitteratur:

Rädsla och separationsproblem hos hund - Kerstin Malm
Aggressivitet hos hundar - Kerstin Malm
Uppslagsbok i hundpsykologi - Anders Hallgren
Stress hos hunden - Hanna-Mari Petersson
Djurens beteende - Per Jensen
Stress i djurvärlden - Per Jensen
Fysträning för hund - Holmgren/Rosén/Söderström-Lundberg
Stressade Hundar - Martina Nagel


Lärare:

Hundbeteendevetare Roffe Blom

Hundpsykolog Riikka Blom

Hundinstruktör Anna Eriksson-Sawylow

Hundpsykolog Kristina Mårtensson

Etolog Anna-Maria Svedberg


Förkunskaper:

För att antagas på HPU skall eleven ha godkänt slutprov på instruktörsutbildning hos IMMI-certifierad utbildningsanordnare, vara fyllda 20 år samt ha minst 150 timmar dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete med andras hundar.


Pris:

22.250 kr (litteratur, kost och logi ingår inte).


Finansiering:

Om man vill delbetala utbildningen går detta alldeles utmärkt- Kostnaden för utbildningen blir då 3600:-/månad. Totalkostnad blir vid delbetalning 25.200:-


Anmälningsavgift:

För att garantera din plats på utbildningen betalar du in din anmälningsavgift om 1500:- efter att du har fått din bekräftelse på din kursanmälan. Denna summa dras självklart av från kursavgiften.


Betalning:
 

För dig som vill betala hela kursavgiften så vill vi ha den minst 2 veckor innan kursstart.

Observera att anmälan är bindande och att om du avslutar dina studier så är du fortfarande betalningsskyldig för hela kursen. Vi följer Konsumentverkets regler om avbokning så avbokning måste ske skriftligen.


Frågor?

Kontakta Roffe på 076-2041060 eller roffe@hundiq.se


<<<< Tillbaka