Kursinnehåll Hundiq instruktörsutbildning

Omfattning
Instruktörsutbildningen omfattar 218 tim och fördelas enligt följande:

 • 140 tim genomförs vid de träffar och samlingar som genomförs med närvaro av lärare
 • 40 tim som enskilt fördjupningsarbete
 • 20 tim som enskilt arbete med inläsning och recension av kurslitteratur
 • 18 tim handledd praktik.

Instruktörsutbildningen sträcker sig över 7 tillfällen varav:
Fredag 3 tim, Lördag 10 tim och Söndag 7 tim.

Antagning
För att antagas på instruktörsutbildning bör eleven ha fyllt 18 år och ha dokumenterad hunderfarenhet.

Innehåll

Etologi
minst 32 tim med
kunskapsmål:

 • Förmåga att förstå och använda sig av grundläggande etologiska begrepp.
 • Kunskap om hundrasernas olika ursprung.
 • Kunskap om hundens sinnen.
 • Förmåga att läsa och beskriva hundens beteende och hundens signalsystem.
 • Kunskap om hundens sociala relationer och sociala beteenden.
 • Kunskap om valputveckling.

Inlärning hos hund 32 tim med kunskapsmål:

 • Kunskap om klassisk inlärning och operant inlärning.
 • Kunskap om olika belöningsmetoder.
 • Kunskap om stresshantering.

Metodik 32 tim med kunskapsmål:

 • Kunskap om olika sätt att träna hundar, individ och rasanpassat samt förmåga att utnyttja kunskapen att arbeta med utbildning av hund och hundägare.
 • Kunskap om motivation beroende av såväl yttre som inre faktorer.
 • Förmåga att arbeta med hund och hundägare.
 • Kunskap om inlärningsmetodik i relation till ras, individ och ägare.
 • Kunskap om användandet av betingade förstärkare.
Pedagogik 16 tim med kunskapsmål:

 • Förmåga att lägga upp och genomföra såväl praktiska som teoretiska lektioner.
 • Förmåga att använda och anpassa olika undervisningsmetoder.
 • God kännedom om gruppdynamiska processer.
 • Förmåga att leda en grupp.
 • Kunskap om mänskliga inlärningsprocesser.
Friskvård 8 tim med kunskapsmål:

 • Kunskap om hundens anatomi, vård och utfodring.
 • Kunskap om avslappningsmassage och stretching.
 • Kunskap om första hjälpen för hund.
Aktivering 8 tim med kunskapsmål:

 • Kunskap om ras- och individanpassad aktivering.
 • Kunskap om underaktivering - överaktivering samt hur det påverkar hunden.
Företagande 1 tim med kännedom om:

 • Starta eget, marknadsföring, försäkringar, bokföring osv.

Kundvård 1 tim med kännedom om:

 • Etik, vett och etikett.
Hunden och lagen 2 tim med kännedom om:
 • Jaktlagen, Tillsynslagen, Dopinglagen, Bestämmelser för hundhållning mm.

Hundiq 2 tim med kännedom om:

 • Hundiq som organisation

Fördjupningsarbete 40 tim
Fördjupningsarbetet skall bestå av:

 • Faktainsamling
 • Faktasammanställning
 • Egen konklusion
 • Sammanfattning
 • Källhänvisningar
Eleven skall dokumentera sitt fördjupningsarbete skriftligt och redovisas muntligt.

Kurslitteratur minst 20 tim läsning och recension av:
Hundlitteratur, vilken skall belysa alla ingående ämnesområden.

Kunskapstest  6 tim
Genomförning av både praktiskt och teoretiskt prov

Praktik
18 tim handledd praktik hos av Hundiq godkänd hundägarutbildare.


<<<< Tillbaka