Hundiq assistanshundar

Hundiq utbildar assistanshundar till kommuner, landsting och funktionshindrade som är i behov av en hund som hjälpmedel i enlighet med Svenska Brukshundklubbens regler och kriterier. Hundarna utbildas tillsammans med hundägaren, vilket håller antal coachtimmar och kostnaden nere.

Hundiq arbetar även med att öka tillgängligheten för våra assistanshundar i Sverige - oavsett vilken organisation de är utbildade genom.

Hundiq har utbildat assistanshundar sedan 1998 och har idag således 23 års erfarenhet av att träna såväl servicehundar som diabeteshundar, signalhundar och epilepsihundar samt assistanshundsinstruktörer. Vill du veta mer om Roffes hundutbildningar kan du läsa här >>>>

Utbildningen av en assistanshund kan ske på olika sätt. Hund och förare kan utbildas av en instruktör. En förare kan även tilldelas en grundtränad servicehund. I båda fallen inleds utbildningen med att hunden ska genomgå ett lämplighetstest godkänt av Svenska Brukshundklubben.

Att utbilda ett ekipage (förare och hund) kostar normalt runt 40 – 60.000 kronor. Det täcker bland annat kostnader för kurser och instruktörens lön och resor. Väljer man en grundutbildad hund blir kostnaden givetvis högre, från ca 150.000 kronor och uppåt.

Föraren äger själv sin hund och står således själv för inköpet av hunden, försäkring, veterinärkostnader och övriga kostnader för hunden, till exempel grundlydnadskurser.

Enligt en dom hösten 2006 i kammarrätten i Göteborg (mål nr 6759-04) fastslogs att en diabeteshund är ett handikapphjälpmedel och att försäkringskassan är skyldig att ersätta kostnader för mat, veterinärkostnader, försäkringar och dylikt.

Ersättningen sker inom ramen för handikappersättningen. Domen är prejudicerande för assistanshundar. Kostnaden för hunden och utbildningen kan föraren antingen bekosta själv, eller få bistånd för utbildningen från kommun eller landsting. Det finns även möjlighet att ansöka om utbildningsbidrag från olika fonder.

En assistanshund är en hund som används som hjälpmedel för en enskild förare. När en assistanshund är i tjänst eller under utbildning har den ett tjänstetäcke och är i sällskap med sin förare. Föraren skall vid anmodan kunna visa legitimation på såväl sig själv som sin hund.

De flesta assistanshundarna som gemene man känner till är ledarhundar, men det finns även assistanshundar som är servicehundar för rörelsehindrade, signalhundar för hörselskadade samt alarmerande servicehundar för personer med diabetes och epilepsi.

Här kan du läsa ett utkast ur "Diabeteshunden" av Roffe Blom >>>>><<<< Tillbaka