Rapporter om assistanshundens betydelse

Hunden som hjälpmedel för personer med funktionshinder

Människans bästa vän är hunden - om service- och signalhundar för personer med funktionshinder

Användandet av djur som en del av rehabiliteringen

Servicehund i Sverige år 2008

Aktivare tack vara Rehabhunden

Hundens betydelse i dagens samhälle

Assistanshundar som utbildats inom Svenska Service- och Signalhundsförbundet 1999 - 2010

Assistanshundar som utbildats under projekttiden

Assistanshundar utbildade inom Svenska Service- och Signalhundsförbundet t.o.m 2014-12-31

Slutredovisning av utbildnings- och informationsinsatser inom försöksverksamhet

Utvärdering av försöksverksamhet med service- och signalhundar


<<<< Tillbaka